Al-Muhaymin

Allahs nittionio namn

Al-Muhaymin [swt]

Han är Väktaren och Beskyddaren. En av de grundläggande betydelserna av muhaymin är att liksom hönan breda ut sina vingar för att skydda sina kycklingar. Gud, al-Muhaymin, är den som breder ut kärlekens vingar över Sin skapelse för att beskydda den och ge frid och säkerhet. Han är den som vårdar Sig om Sin skapelses utveckling och växt, och leder den dit den är bestämd att gå. Han vaktar Sin skapelse och är vittne till allt som sker. Ingenting undgår – ens för ett ögonblick – Hans uppmärksamhet.

Han är den som ser de goda handlingarna och belönar dem till fullo. Han räknar synderna med precision och lägger inte ens så mycket som vikten av ett senapskorn till deras straff.

Tirmidhi har förmedlat att Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, har sagt: “Var medvetet uppmärksam på Gud, så skall Han beskydda dig.” Den vaksamme skyddas från skada och framförallt från att falla i synd.

Man kan finna reflexer av al-Muhaymin i sig själv genom vaksam medvetenhet – genom att uppmärksamt betrakta sina handlingar, ord, tankar och känslor i ljuset av sin kunskap om Gud, och genom att försöka kontrollera dem.

’Abd al-Muhaymin är den tjänare som ser Guds existens och lagar i allt. Han ger uttryck för namnet al-Muhaymin när han vakar över sig själv och andra, skyddar mot orättfärdighet och hjälper andra att få sin rätt.

 

<-Tillbaka