Hanafi-skolan

Hanafi-skolan

 

 

Profeten, Guds frid och välsignelser vara med honom, sade: ”Även om religionen skulle ha funnits på Plejaderna, skulle en man från Persien säkerligen ha funnit den.” 
Imam as-Suyuti sade att de lärda är eniga om hadithen syftar på Imam Abu Hanifa an-Nu`man (Må Allah vara näjd med honom).

 

Tahara och Salat enligt Hanafi-skolan

Bönen vid solförmörkelse

Imam Abu Hanifa – hans liv och hans verk av Barbro Muhammad-Klingmann, baserat på Nu’man Shiblis bok med samma titel

Frågor och svar

 

På engelska:

Imam Shurunbalali’s ”Nur al-Idah”– chapter on tahara, and salat (external link)

Qibla – Online islamic education with Question and Answers section (external link)