Al-Majîd

allahs-99-namn---al-majid

Allahs nittionio namn

Al-Majîd [swt]

Han är Den Mest Ärorike och Majestätiske. Gud, den Högste, är majestätisk och ärofull i hela sin Skapelse och bortom den. Ingen hand når Honom, ingen makt kan röra vid Honom, ändå är Han närmare Sina tjänare än deras egna själar. Han älskar dem mer och är mer barmhärtig mot dem än de kan vara mot sig själva. Hans gåvor är oräkneliga och Hans nåd har inget slut. Hans tillstånd är ren fullkomlighet och Hans handlingar är ren visdom. 

I betydelsen av al-Majîd finns två element. Det ena är Hans Majestät och Makt, som innebär att Han är över och bortom varje försök att nå Honom. Detta gör Honom respekterad och fruktad. Det andra är Hans Härlighet och Ära som får uttryck i Hans oförlikneliga handlingar och tillstånd, för vilka Han prisas och älskas.
Det är tillbörligt att den gode tjänaren som ser sin Herres Härlighet och Ära är uppriktig, allvarlig och ren i sin gudstjänst, liksom i allt sitt handlande, för att därigenom söka Guds välbehag. Han ska vända rygen åt högmod, hyckleri och lögn. De som ser sin Herres majestät och ära, som tror, som sluter sig till Honom och som inte söker annat än Hans välbehag blir själva hedrade och får styrka.

’Abd al-Majîd är en tjänare vars karaktär och moral har fullkomnats. Han är hedrad bland människor och av hela skapelsen på grund av sitt oklanderliga och fina beteende mot alla och allt. Han är god, genom Guds godhet.
I klassisk arabiska har roten m-j-d följande betydelser:

att vara ärofull, full av värdighet, majestätisk, ädel, hedervärd
att vara lovordad, upphöjd, högsinnad
att vara oberoende och frisinnad, att vara frikostig, att var rikt givande

Namnet förekommer i Koranen, se t.ex. 11: 73.

 

<-Tillbaka