Al-Qahhâr

Allahs nittionio namn

Al-Qahhâr [swt]

Han är den evige Härskaren, som har omgett hela Sin skapelse, utifrån och inifrån, med Sin oemotståndliga makt. Ingenting kan undgå Honom. Världarna och himlarna underkastar sig Honom. Hur många universa, raser och nationer har Han inte straffat och tillintetgjort? Gud balanserar Sitt attribut al-Qahhâr med Sitt attribut al-Latîf. De är inneslutna i varandra. Han har också skapat orsaker och medel som åtskiljer Hans förgörande, straffande makt från Hans kärleksfulla mildhet, al-Latîf. Han har skapat medel för tro, uppriktighet, rättvisa, medkänsla, generositet, visdom och andra utsökta egenskaper över vilka al-Latîfs ljus lyser. Han har också skapat sådant som orsakar upproriskhet, förnekelse, högmod, okunnighet, förtryck och hyckleri som reflekterar mörkret från Hans härskarmakt.
Försök finna spåren, inom och utanför dig, av dessa uppåtstigande och nedåtstigande rörelser, av dessa två speglar – den ena full av ljus, den andra av mörker. Vi tar vår tillflykt till Allah, al-Latîf, från Allah, al-Qahhâr.

’Abd al- Qahhâr är den som har getts makt att slå ner förtryck. Ingenting kan påverka honom eller segra över honom. Han har blivit oövervinnelig när det gäller att upprätta rätt och rättfärdighet.

 

<-Tillbaka