Fond för islamiska studier

Fond för islamiska studier

utbildningsfonden

Al Ghazali-institutet förvaltar en fond som är till stöd för dem som ger och söker kunskap enligt islams traditionella linjer. Fonden ska bl.a. ge bidrag till:

  • Inbjudna lärare i klassisk islam
  • Långsiktiga studier utomlands
  • Resor för deltagande i kortare kurser

Bidrag till fonden:

Man kan bidra till fonden i form av sadaqah eller zakah. Det är viktigt att man anger vilken form av bidrag man vil ge. Zakat-medel fördelas direkt till mottagare som är berättigade till zakah enligt de traditionella rättsskolornas regler. De förmedlas individuellt genom personliga kontakter till behövande studerande/lärare.

Bidrag kan sättas in på Plusgiro: 1913941-9 eller Swish: 1233656303

Märk betalningen med ”UTBILDNINGSFONDEN
Specificera om det är sadaqah, zakat eller annat. Specificera ev. önskemål om hur bidraget ska användas.

Riktlinjer för fördelning av medel:

Medlen är avsedda att ge enskilda studerande möjlighet att tillägna sig de klassiska vetenskaperna utomlands på traditionellt sätt, eller att möjliggöra kortare eller längre kurser enligt samma tradition här i Sverige.

Fonden ska särskilt stödja:

  • Långsiktiga studier i fiqh, ’aqidah, Qur’an, tasawwuf etc., som förväntas tillföra den svenska umman ett kunskapskapital och bidra till utvecklingen av klassisk Islam i Sverige
  • Deltagande i kortare kurser (t.ex. deen intensive) som kan stimulera ett ökat intresse för klassisk Islam i Sverige
  • Alla bidrag förmedlas oavkortat och individuellt genom Al Ghazali-institutets kontakter till lärare/studerande med anknytning till Sverige.

Centra för traditionella islamstudier: Studier i traditionell islam.
Stöds av Al Ghazali-insitutets Fond för islamiska studier:

Dar Al-Mustafa i Tarim – Jemen, Tarim (traditionella islamiska studier.) (extern länk)

The Dowra – Jemen, Tarim (Intensivstudier på sommaren, traditionella islamiska studier.) (extern länk)

Institut och universitet med inriktning mot islamisk kultur:

Alqueria de Rosales Madrasa – Spanien, Andalusien (arabisk språkvetenskap och islamiska vetenskaper.)

Kortare kurser:

Islamic Village – England (bl.a. kortare kurser som vänder sig till engelsktalande.)

SeekersHub – onlinekurser med olika lärda på engelska.

Deen Intensive – (Kurser och seminarier, olika arrangörer.)

Zaytuna Institute – USA, Californien (konferenser, deen intensive och kurser året runt.)