Frågor och svar om hajj

Frågor och svar om hajj

 

 

 

Får man resa utan mahram för att utföra umrah? Man reser med en grupp systrar, ej med flygplan? Anordnat av en moské?

 

En kvinna får i allmänhet inte resa utan mahram eller sin make, men den dominerande åsikten i vår skola är att alla muslimer någon gång måste utföra hajj och ’umra, om de har råd och förmåga. Denna plikt gäller även den kvinna som inte har utfört hajj och/eller umra och som av någon anledning inte har möjlighet att resa med en mahram eller sin make, förutsatt att hon har sällskap av minst två pålitliga kvinnor.

Det är också tillåtet, men inte obligatoriskt, för henne att resa ensam för att utför hajj eller ’umra, förutsatt att hon är säker på att hon kan resa tryggt. Observera att detta bara gäller om man inte tidigare utfört ’umra och/eller hajj. Har man uppfyllt dessa plikter är det inte längre tillåtet att resa utan mahram eller make. [I’anat at-talibin s. 442-43]

 


 

Kan man betala någon annan person att göra hajj för någon av sina föräldrar, samtidigt som man gör sin hajj själv (för andra gången).

 

Den som p.g.a. kronisk sjukdom eller hög ålder inte kan ta sig till Mekka alls eller som bara kan ta sig dit med stor svårighet, kan utföra pilgrimsfärden genom att be någon annan göra det i sitt ställe. Om personen i fråga har tillräckligt med pengar för att kunna leja någon att resa i hans ställe måste han göra det. Om ett av hans barn eller en rättfärdig person som redan utfört sin pilgrimsfärd erbjuder sig att bekosta pilgrimsfärden och utföra den i hans ställe, måste han tacka ja.

Det är obligatoriskt för en kvinna att utföra pilgrimsfärden bara om hennes man, en mahram eller två eller flera kvinnor reser tillsammans med henne. När en kvinna utfört pilgrimsfärden en gång är det inte längre tillåtet för henne att resa utan mahram för att utföra den ännu en gång.

Man kan inte utför pilgrimsfärden för någon annan om man själv inte utfört den och därför måste en kvinna som ska utföra pilgrimsfärden för någon annans räkning resa tillsammans med en mahram.

 

Referenser:

Nihayat al-Muhtaj

Bushra al-Karim

The Reliance of the Traveller

 


 

Om en person har gjort hajj för sig själv, och skall göra hajj för någon av sina föräldrar, kan man då samtidigt ha avsikten att göra hajj för sig själv en gång till?

 

Nej, det kan man inte, men man belönas in sha Allah för att ha varit vänlig mot sina föräldrar och för mycket annat som man gör under sin vistelse i Mekka och Medina.

När man gör hajj eller ’umra för någon annan bör man ha denna avsikt: ”Jag avser att utföra hajj [och/eller ’umra] för [personens namn] och jag helgar den för Allah den Upphöjde” nawaytu al-hajj [wa/aw al-’umra] ’an fulân wa ahramtu bihi lil-Lâhi ta’âla”.

Det är obligatoriskt att någon gång i livet utföra hajj och ’umra, du bör därför utföra både hajj och ’umra för din mor eller far när du är där. När du är i Mekka kan du dessutom utföra ’umra för dig själv hur många gånger du vill.

Fler detaljer om hur man utför Hajj och ’umra