Månadens nasiha av Ann-Catrin Nilsson – September 2014

Månadens nasiha av Ann-Catrin Nilsson
September 2014

 

Om Hijrah

[de] gav dem företräde, trots att de själva måste göra uppoffringar. De som värjer sig mot girighetens frestelser – [dem] skall det gå väl i händer. (K. 59: 9)

Den islamiska Hijri-kalendern börjar med den händelse som har gett den dess namn. Varför har Hijra, muslimernas utvandring från Mecka till Medina under Profetens tid [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, lämnat ett sådant outplånligt avtryck i muslimernas kollektiva medvetande?

Hijra handlar om att klara sig utan mänskliga band och om idéernas, trons och kärlekens kraft att höja oss över lojaliteter knutna till vår grupp, stam eller klan. Utvandrarnas, Muhajirun, förflyttning till Medina var början på ett historiskt unikt, socialt experiment. Ansar, som betyder “hjälpare”, hade bara några år innan varit indragna i bittra inbördes konflikter. Nu välkomnade de dessa främlingar med kärlek, generositet och ädelmod och gav dem hälften av sina bostäder, åkrar och ägodelar. Detta var möjligt bara genom Muhammed [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, och det budskap han kom med. Imam al-Qushayri säger att versen ovan, i vilken det sägs att de troende, som nämns i versen ovan, som “gav dem företräde”, kunde göra detta bara för att de var frigjorda från denna världs materiella ting och omsorger. Deras fientlighet hade ersatts av en kraftfull tro genom en process av tajrid, som innebär frigörelse från nafset och från girighet knuten till denna värld.

Är då den som var [andligen] död och som Vi väckte till liv och skänkte ljus, med vars hjälp han kan finna sin väg bland människorna, att likställa med den som [omges av] djupt mörker varifrån han inte kan komma ut? (K. 6: 122)

Sann ädelhet är inte att vara fri att göra allt man vill, utan att ha förmåga att kontrollera sina impulser. Därför var Ansar sant ädelmodiga och fria; vilket snarare är en följd av givande än av tagande och av att offra snarare än att ta emot andras offer.

 

Sammandrag av en khutbah av Shaykh Habib Umar bin Hafiz och översatt från engelska av AC Nilsson.