Hajj och ’umra

Hajj och ’umra

 

Hajj

 

Ritualerna kan delas in i tre kategorier:

 

1. grundpelare (arkan);

 

Om någon utelämnar en grundpelare är hans hajj inte giltig, han kommer heller inte ur sitt tillstånd av ihram förrän han utfört den utelämnade grundpelaren. En botgörelse känd under namnet dam eller annat kan inte ersätta grundpelaren. Tre av grundpelarna kvarstår som en oavvislig plikt så länge man lever: tawaf, sa’y och att raka eller klippa huvudhåret.

 

2. obligatoriska moment (wajibat);

 

Om någon glömmer något eller några av de obligatoriska momenten är hans hajj giltig, men det är obligatoriskt för honom att betala dam. Han har också begått en synd utom i de fall han har en giltig ursäkt.

 

3. och rekommenderade handlingar (sunan).

 

 

Det finns fem grundpelare:

1. al-ihram är att avse att utföra hajj eller umra. Det är rekommenderat att säga, ”Jag avser att utföra hajj eller ’umra och jag helgar den för Allâh den Upphöjdes skull, [nawaytu al-hajj aw al-cumra wa ahramtu bihi li’l-Lâhi tacâla]”. Det är inte tillåtet att gå in i ett tillstånd av ihrâm utom under hajj-månaderna. Dessa är: Shawwal, Dhu-’l-Qada, och Dhû-’l-hijjas tio första dagar, varav den sista är gryningen på offerdagen (10 Dhû-’l-hijja);

2. att stå vid berget Arafa;

3. tawaf al-ifada;

4. att gå mellan Safa och Marwa (al-sa’y);

5. och att raka eller klippa huvudhåret.

Umra har samma grundpelare som hajj förutom att stå vid Arafa

 

De obligatoriska momenten är:

1. att utföra ihram vid al-miqat;

2. att tillbringa offernatten i Muzdalifa;

3. att tillbringa tashriq-nätterna vid Mina;

4. att kasta sten på pelarna;

5. och tawaf al-wada’

 

Sunan:

Allt som inte är obligatoriska moment eller grundpelare är sunna.

Den som glömt någon eller några sunna behöver inte betala något och har heller inte begått en synd, men han går miste om en stor belöning.

 

Ordningsföljd

 

Ihram (grundpelare)

Innan man går in i ett tillstånd av ihram, är det obligatoriskt för män att:

(a) ta av alla kläder som har söm,

(b) klä sig med en rida (ett rektangulärt tygstycke som täcker överkroppen), en izar (ett tygstycke som täcker underkroppen) och sandaler (som inte omsluter foten utan lämnar tår och hälar otäckta.)

Kvinnor tar inte av sig kläder som har söm. Det är obligatoriskt för en kvinna att täcka hela kroppen utom händerna och ansiktet

 

Det är tillåtet att gå in i ett tillstånd av ihram med en av följande avsikter:

 

1 avsikten att utföra hajj först och därefter umra (ifrad)

2 avsikten att utföra umra först (tamattu)

3 avsikten att utföra hajj och umra samtidigt (qiran)

Ifrad är det bästa sättet att utföra hajj och umra, följt av tamattu och därefter qiran.

Det är obligatoriskt att utföra ihram vid al-miqat och för dem som reser med flygplan från Europa är det ett måste att gå in i ett tillstånd av ihram innan de går ombord på planet, eller under flygresan innan de kommer till staden Rabigh. Det hör till rutinen på dessa flygningar att flygplansbesättningen annonserar i god tid innan man flyger över denna stad.

 

För den som befinner sig i ett tillstånd av ihram är det förbjudet:

 

1. att bära kläder med söm,

2. att avlägsna naglar,

3. att avlägsna hår,

4. att olja in håret eller skägget,

5. att använda parfym på någon del av kroppen,

6. att för en man täcka en del av eller hela huvudet och för en kvinna att täcka en del av eller hela ansiktet,

7. att göra upp äktenskapskontrakt,

8. att ha samlag eller förspel till samlag

9. och att döda vilda, ätliga landdjur.

 

Ankomsten till Mekka

När man vill gå in i Mekka är det rekommenderat att:

 

1. utföra ghusl utanför staden med avsikten att gå in i Mekka,

2. gå in under dagtid genom Mu’alla-porten,

3. gå barfota förutsatt att man inte befarar att behöva kliva på något orent,

4. inte besvära någon genom att trängas

5. och att gå till Moskén sedan man gått in i staden.

 

Tawaf al-qudum (sunna)

Det är rekommenderat att gå in i helgedomen genom den port som kallas Bani-Shayba innan man går till sitt hotell. En del av ressällskapet bör vakta väskorna medan andra utför tawaf och när de senare är klara avlöser de dem som bevakar väskorna.

Innan man påbörjar tawaf är det rekommenderat att, om det är möjligt utan att skada andra, gå till den svarta stenen, lägga handen på den, kyssa den tre gånger och lägga pannan på den tre gånger.

 

När man går runt Ka’ba (tawaf) är det obligatoriskt:

 

1. att täcka sin awra,

2. att vara i ett tillstånd av rituell renhet,

3. att inte ha smuts (najasa) på kläderna eller kroppen,

4. att gå sju varv runt Ka’ba,

5. att inleda al-tawaf parallellt med den svarta stenen

6. och att gå de sju varven inne i moskén, att göra detta utanför Ka’ba och att då ha Ka’ba på sin vänstra sida.

 

Sa’y (grundpelare)

När man går mellan Safa och Marwa är det rekommenderat att vara i ett tillstånd av rituell renhet

 

För att al-Sa’y ska vara giltig är det obligatoriskt:

 

1. att den utförs sju gånger,

2. att man utför den sedan man gjort tawaf

3. och att man börjar vid Safa och slutar vid Marwa.

 

Arafa (grundpelare)

Strax innan man kommer till Arafa vid en plats som heter Namira (där det idag finns en stor moské) är det rekommenderat att stanna och när tiden för Dhuhr infaller är det rekommenderat för imamen att hålla två predikningar innan bönen och därefter ber man Dhuhr och Asr på tiden för Dhuhr bönen.

 

Att stå vid Arafa är endast giltigt om:

 

1. man närvarar på någon del av Arafa

2. och att man är där någon gång mellan dhuhr den 9:e dhu al-hijja och gryningen följande dag.

 

Muzdalifa (obligatoriskt moment)

När solen går ner den 9:e dhu al-hijja går man till Muzdalifa.

Det är rekommenderat att be maghrib och Isha bönerna på Ishas tid när man kommer fram till Muzdalifa samt att tillbringa natten där. Kan eller vill man inte tillbringa natten där måste man åtminstone vara där ett ögonblick för att undgå botgöring (dam).

 

Om man missar Muzdalifa av följande skäl behöver man inte göra bot:

 

1. om man var upptagen av att stå på Arafa eftersom man inte hann dit innan solnedgången,

2. om man efter Arafa begav sig till Mekka för att utföra tawaf al-ifada,

3. om man tog hand om någon som var sjuk,

4. om man fruktade för sitt liv eller sin egendom,

5. eller något liknande.

På morgonen ber man fajr så tidigt som möjligt och plockar upp sju stenar, stora som ett tumavtryck, som man senare kastar på Jamratu ’l-Aqaba.

Efter fajr är det rekommenderat att stanna till vid en kulle (al-Mash’ar al-Haram) som ligger vid Muzdalifas utkanter. Det är rekommenderat att klättra upp på den, vända sig mot Qibla och åkalla Allah.

När det innan soluppgången börjar ljusna, är det rekommenderat att bege sig till Mina i lugn och ro.

 

Mina

Följande riter utförs på offrets dag (yawm al-nahr)

 

Tiden för att kasta sten på Jamratu ’l-Aqaba, klippa eller raka huvudhåret och för att utföra tawaf al-ifada, infaller mitt i natten till id al-adha (dvs. mellan solnedgången den 9:e dhu ’l-hijja och fajr den 10:e dhu ’l-hijja)

 

(a) Kasta sten på Jamratu ’l-Aqaba (obligatoriskt moment),

 

För att steningen ska vara giltig krävs att:

 

1. man använder sju stenar,

2. man kastar dem en efter en

3. man kastar stenarna och inte lägger dem vid pelarna,

4. det är någon form av stenar man kastar,

5. man siktar på pelarna,

6. och att man är säker på att stenen kommer fram även om den studsar ut igen. Är man osäker på att stenen kommit fram, räknas inte kastet.

 

(b) Slakta offerdjuren,

Sedan man kastat sten på Jamratu ’l-Aqaba är det dags att slakta. En del slaktar, eftersom de utelämnat något av de obligatoriska momenten eller för att de brutit mot något förbud och andra slaktar för att det är rekommenderat.

 

(c) Raka eller klippa huvudhåret (grundpelare)

 

Vid klippningen eller rakningen av håret är det rekommenderat för både män och kvinnor att:

 

1. vara vända i böneriktningen,

2. säga: ”Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi ’l-hamd”

3. börja rakningen eller klippningen på den högra sidan av huvudet

4. och att gräva ned det avklippta eller det avrakade håret.

Det är obligatoriskt för både män och kvinnor att avlägsna minst tre hårstrån från huvudet. Det bästa för män är att raka av sig hela håret och för kvinnor att klippa håret c:a två centimeter.

 

(d) Och tawaf al-ifada (grundpelare)

 

När man går runt Ka’ba (tawaf) är det obligatoriskt att:

 

1. täcka sin awra,

2. vara i ett tillstånd av rituell renhet,

3. inte ha smuts (najasa) på kläderna eller kroppen,

4. gå sju varv runt Ka’ba,

5. inleda al-tawaf parallellt med den svarta stenen

6. och att gå de sju varven inne i moskén, att göra detta utanför Ka’ba och att då ha Ka’ba på sin vänstra sida.

Efter tawaf al-ifada utför man al-sa’y om man inte utfört den redan efter tawaf al-qudum och därefter återvänder man till Mina för att övernatta där och för att kasta sten på pelarna.

 

Kasta sten på pelarna (obligatoriskt moment)

För att steningen ska vara giltig krävs:

 

De villkor som nämndes vid steningen av Jamratu ’l-Aqaba samt två villkor utöver dem:

1. att steningen utförs efter tiden för Dhuhr infallit

2. och att man kastar sten på pelarna i följande ordning:

Först kastar man sten på den pelare som kallas för Jamratu ’l-Kubra och sedan på den som kallas för Jamratu ’l-Wusta och därefter på Jamratu ’l-Aqaba.

 

Tawaf al-wada (obligatoriskt moment)

Innan man påbörjar tawaf är det rekommenderat att, om det är möjligt utan att skada andra, gå till den svarta stenen, lägga handen på den, kyssa den tre gånger och lägga pannan på den tre gånger.

 

När man går runt Ka’ba (tawaf) är det obligatoriskt:

 

1. att täcka sin awra,

2. att vara i ett tillstånd av rituell renhet,

3. att inte ha smuts (najasa) på kläderna eller kroppen,

4. att gå sju varv runt Ka’ba,

5. att inleda al-tawaf parallellt med den svarta stenen

6. och att gå de sju varven inne i moskén, att göra detta utanför Ka’ba och att då ha Ka’ba på sin vänstra sida