Månadens nasiha av Ann-Catrin Nilsson – januari 2014

Månadens nasiha av Ann-Catrin Nilsson
januari 2014

 

 

En gåva till Guds Sändebud [saw],
må Gud välsigna honom och ge honom frid,
i Rabi’ al-Awwal

 

Fråga: Vilken är den vackraste gåva man kan ge till Guds Sändebud, må Gud välsigna honom och ge honom frid, i månaden Rabi’ al-Awwal?

Svar av Sayyidi al-Ḥabīb `Umar bin Hafīẓ, må Gud bevara honom och låta oss gagnas genom honom:

 

MuhammadVi är i själva verket helt oförmögna att gagna Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid. Men det gläder honom om vi förstår hans ord och undervisning och handlar i enlighet därmed och når en hög [andlig] rang. Han gläder sig åt det som gagnar oss.

Av Koranen och sunnan förstår vi att något av det största för oss är att få vara medel för någons vägledning. Det kan gälla en icke-muslim som genom oss accepterar Islam eller en tanklös och bortvänd muslim som brister i lydnad och som ångrar sig och börjar leva rättskaffens.

Vi kan också ge liv åt och upprätta hans sunna. Om vi inför sunnan i våra hem och lär ut den till våra barn är detta en stor glädje för honom, eftersom vi själva gagnas av detta. Han [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, säger i en hadith: “Den som under en tid då min umma är fördärvad ger liv åt min sunna, kommer att få samma lön som en martyr (eller, i en annan version, “som hundra martyrer”).

Vi kan också göra gott mot skapelsen i allmänhet, mot de troende i synnerhet och särskilt mot de bästa bland de troende. Vi kan stärka vår kärlek till de troende och till Profetens [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, familj och följeslagare. Vi kan dessutom forma goda avsikter i Rabi’ al-Awwal; som att samlas och fira Profetens [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, födelsedag och för att sprida kunskap.