Utvalda hadither om Ramadan ur Riyadh as-Salihin

Utvalda hadither om Ramadan ur Riyadh as-Salihin

av Imam Nawawi
Sammanställt och översatt av imam AbdulWahid Shakir

 

 

Det åttonde kapitlet: om att fasta i Ramadan och under andra dagar

56. Om att fasta under Ramadan, om fastans förmåner och annat som har med fastan att göra och om förbudet mot att fasta flera dagar i rad utan att äta eller dricka mellan dem.

«Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er- kanske skall ni frukta Allah. » (Koranen 2:183)

«För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Allah vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Allah som Han väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.» (Koranen 2:185)

 

Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Påbörja fastan när ni ser nymånen och avbryt fastan när ni ser den [igen], men om det är molnigt, skall ni fasta trettio dagar.” (Sahih Muslim)

Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Den som fastar under Ramadan med tro och hopp, blir förlåten sina tidigare synder. Den som står upp i bön under Ramadan med tro och hopp, blir förlåten sina tidigare synder. Den som står upp i bön under laylatu ’l-qadr med tro och hopp, blir förlåten sina tidigare synder.” (Bukhari, Muslim)

 

Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Allah den upphöjde, säger: ’Belöningen för alla handlingar som Adams son utför mångdubblas. En god gärning belönas tiofalt och ända upp till sjuhundra gånger med undantag av fastan. Den är för Mig och Jag belönar honom för den. Den fastande har lämnat sina begär och sin mat för Min skull. Den fastande har två glädjefyllda stunder, en, när han bryter fastan och en annan, när han möter sin Herre. Den fastandes andedräkt är för Allah mer väldoftande än mysk. Fastan är ett skydd. Om någon av er fastar, bör han undvika oanständigt och högljutt tal. Om någon förolämpar eller vill strida mot en av er ska han säga, ’Jag fastar’” (Bukhari, Muslim)

 

Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Ät innan gryningen eftersom det finns välsignelser i den måltid som intas före gryningen.” (Bukhari, Muslim)

 

Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Människorna kommer att ha det bra så länge de skyndar sig att bryta fastan.” (Bukhari, Muslim)

 

Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Allah har inget behov av att den avstår från mat och dryck som inte avstår från lögnaktigt tal och att handla i enlighet med det.” (Bukhari)

 

Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Om någon av er glömmer [att han fastar] och därför äter eller dricker, bör han trots detta slutföra sin fasta, eftersom det var Allah som matade honom och gav honom dryck.” (Bukhari, Muslim)

 

Ibn ’Abbâs [ranhu], må Allah vara nöjd med honom sade:

”Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, var den generösaste av människor och mest generös var han under Ramadan när han träffade Jibril. Jibril kom till honom varje natt under Ramadan och studerade Koranen tillsammans med honom och därför var Allahs Sändebud då generösare än den fritt blåsande vinden.” (Bukhari, Muslim)

 

Ibn Umar [ranhu], må Allah vara nöjd med dem, sade:

”Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, förbjöd oss att fasta flera dagar i rad utan att äta eller dricka mellan dem. De (följeslagarna) sade, ’Men du gör det’ Han svarade, ’Jag är inte som ni, jag får mat och dryck (av Allah)’” (Bukhari, Muslim)

 

Ibn Umar [ranhu], må Allah vara nöjd med dem, berättade att Allahs Sändebud [saw], må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, brukade tillbringa de tio sista dagarna av Ramadan i moskén (’itikâf). (Bukhari, Muslim)