Månadens nasiha av Idris F Brusi – december 2010

Månadens nasiha av Idris F Brusi
december 2010

 

 

Hur många sekunder av ditt liv skall du få tillbaka av din Skapare?

Den där boken du har skjutit upp att läsa, din vän du tänkte möta, en förkortad dygnsvila. Dina böner som du försummat.
Ögonblicken har alla passerat, vi kan bara tala om dem i grammatisk dåtid.
Hade du planerat att ta igen lite läsning? Det går inte. Antingen så läser du, eller så gör du det inte. Antingen…eller inte!

Prokrastination – från latinets pro (till/åt) och crastinare (tillhörande morgondagen). Uppskjutarbetéende. På arabiska kan man kalla symptomet för غفلة (ghaflah) vilket har betydelsen av försummelse eller ovarsamhet. Försummelse av den utmätta tiden.

Profetens följeslagare har berättat att när han gick så gick han med bestämda steg och de hade svårt att hålla takten med honom, frid och välsignelser över honom. Hur mycket tid har du på dig? 20 år till? 20 minuter till?

När du skriver en tentamen så vet du exakt när den senast måste lämnas in, eftersom du vet det så kan du också disponera tiden fritt och ändå nå ett godkänt resultat. Tänk om tentan när som helst, ur din synvinkel helt godtyckligt, kunde kallas in. Hur skulle du disponera tiden då?

Vi kan skjuta upp våra handlingar av goda eller mindre goda skäl, men vi skall vara medvetna om att ögonblicket är förlorat. Det får vi aldrig tillbaka även om Allah, i Sin barmhärtighet, kan bistå oss med ett nytt ögonblick. Varje andetag är förbrukat, försvunnet, förslösat eller fyllt med mening. Valet är nu. Och nu. Och nu…