Att vända sig till Allah i ånger (Tawba)

Att vända sig till Allah i ånger (Tawba)

 

Av imam Abdulwahid Shakir

 

 

Att ständigt återvända till Allah i ånger, är alla andliga tillstånds ursprung. Allah säger:

Troende! Vänd er till Allah i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer! (K.24: 31)

Allahs Sändebud (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:

”Den som ångrar sig efter att ha begått en synd, är som den som inga synder har, och när Allah tycker om en tjänare fäster synden inte vid honom.” Därefter läste han:
Allah älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som renar sig. (K.2: 222)

Allahs Sändebud (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:

”Bland dem som levde före er fanns en man som bragt nittionio personer om livet. Han frågade var han kunde finna den mest lärda människan på jorden och blev hänvisad till en munk. Han gick till munken och berättade att han bragt nittionio personer om livet och frågade om det fanns någon möjlighet att bli förlåten. Munken svarade: ”Nej”, varpå mannen dödade honom och därmed hade han dödat hundra. Därefter frågade han åter var han kunde finna den mest lärda människan på jorden och blev hänvisad till en lärd man. Han gick till denne och berättade för honom att han bragt hundra personer om livet och frågade om det fanns någon möjlighet att bli förlåten. Den lärde sade: ”Ja, vem skulle väl kunna komma mellan Honom och förlåtelsen? Gå till den och den platsen, där finns ett folk som dyrkar Allah den Upphöjde. Dyrka Allah tillsammans med dem och återvänd inte till ditt land, eftersom det är en ondskefull plats. Mannen gav sig iväg, men när han kommit halvvägs kom döden till honom. Barmhärtighetens Änglar och straffets Änglar började då tvista. Barmhärtighetens Änglar sade: ”Han kom ångerfull och vänd med hela sitt hjärta till Allah den Upphöjde” och straffets Änglar sade: ”Han har aldrig, vid någon tidpunkt gjort någonting gott” En Ängel i mänsklig form kom till dem och de gjorde honom till skiljedomare mellan sig. Han sade: ”Mät avståndet mellan de två platserna. Han hör till den av de två platser som är närmast honom. De mätte avståndet och fann att han var närmare den plats han varit på väg till och därför tog barmhärtighetens Änglar honom till sig.” (Bukhari, Muslim)

Någon frågade: ”Allahs Sändebud! Vad kännetecknar sann omvändelse?” Han svarade: ”Ånger”

Umar ibn al-Khattab, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Sitt med dem som ständigt vänder sig till Allah i ånger, de har mjukare hjärtan än alla andra”

Mujahid sade: ”Den som inte vänder sig till Allah i ånger på kvällen och på morgonen, tillhör de orättfärdiga”

En man sade till Râbi’a: ”Jag har begått många synder. Om jag nu vänder mig till Allah i ånger, förlåter Han mig då?” Hon svarade: ”Nej. Men om Han förlåter dig, kommer du att vända dig till Honom i ånger” (utdrag ur al-Risala al-Qushayriyya Bab al-Tawba)

De lärda har sagt att det är obligatoriskt att vända sig till Allah i ånger för alla synder man begått. Om en synd endast är mellan tjänaren och hans Herre och inte berör någon annans rättigheter, måste omvändelsen uppfylla tre villkor för att accepteras:

(a) att personen som syndat upphör med synden för Allahs skull,

(b) att han känna ånger för det han gjort

(c) och att han beslutar sig för att aldrig göra om det.

Om synden berör andra människors rättigheter, måste omvändelsen uppfylla fyra villkor för att accepteras. De tre som nämnts ovan och att man gör sig fri sig från skulden man har till den man oförättat. Om man t.ex. har stulit något från någon måste man uppfylla (a), (b) och (c) ovan samt lämna tillbaka det man stulit till dess rätta ägare. (The Reliance of the Traveller s. 711)

 

 

Rererens:

1. Al-Risala al-Qushayriyya, Imam abu l Kasim al Qushayri, Dar al Khayr, Damaskus, 1997.

2. Koranens budskap, Mohammed Knut Bernström, Propirus, Stockholm, 2002.

3. The Reliance of the Traveller, Sheikh Nuh Ha Mim Keller, Sunna Books, Evanston (USA), 1994.