As-Salâm

Allahs nittionio namn

As-Salâm [swt]

I Koranen (K. 36: 58) säger Gud salâmun kawlan min rabbin rahîm

En nåderik Herre skall hälsa dem med ordet “Fred!” Salâm är ett ord som förutom att vara en hälsning har många betydelsenyanser: fred, välsignelse, beskydd, räddning. I nämnda vers belönar Gud, ar-Rahîm, de troende med Paradisets efterlängtade trygghet och glädje. Han är Den som räddar Sina troende tjänare från alla faror och skänker dem Paradisets fred, välsignelse och trygghet. As-Salâm betecknar detta tillstånd av frihet från alla fel och misstag, faror och bekymmer. Det liknar i detta det gudomliga namnet al-Quddûs, men det avser framtiden. As-Salâm betecknar också den som uthålligt och oförtröttligt, utan att försvagas eller ge vika, står fast och fortsätter mot evigheten.

De som i sitt hjärta finner as-Salâms frid och trygghet tror och förtröstar på Gud i alla sina angelägenheter och vet att de genom Guds nåd, såsom uttryckt i detta namn, kommer att räddas från alla faror och svårigheter. När de räddas från en fara ser de den verklige Räddaren, men är också tacksamma mot den som förmedlar räddningen. I ett turkiskt ordspråk sägs: “Luta dig inte mot ett träd som kommer att torka och multna, och var inte beroende av människor som kommer att åldras och dö.” Den som förtröstar på Gud, as-Salâm, Räddaren, grips aldrig av panik. Guds styrka visar Sig i honom som en, för den troende utmärkande, oräddhet, vilken är ett uttryck för as-Salâm.

Även tålamod är ett uttryck för as-Salâm. Gud säger: Om Jag förorsakar Min tjänare smärta i hans egen kropp eller genom sådant som drabbar hans ägodelar, familj eller barn, och han möter detta med den tålamodets styrka som kommer av tro på Mig, skulle Jag på Domedagen besväras av att väga det han gjort och rannsaka boken med hans handlingar.

’Abd as-Salâm är den som Gud skyddar mot alla bekymmer, all nöd och all skam.

 

<-Tillbaka