Al-Khabîr

Allahs nittionio namn

Al-Khabîr [swt]

Han är Den som är Fullkomligt Medveten om alla inre dolda tilldragelser. Hans medvetenhet når de djupaste, mörkaste, gömda skrymslena av Hans Kungadöme, som varken den mänskliga intelligensen eller änglarna kan genomtränga. Överallt i universum inträffar ett oöverskådligt antal händelser, en del allomfattande andra minimala, ovanför och under, inuti och utanför varandra. Han är medveten om alla dessa, från deras början och till deras slut och Han känner dem i deras oändliga detaljrikedom. Händelser som ännu inte har förverkligats, som fortfarande är under utformning och på ett planeringsstadium, som är dolda, som hemligheter i hemligheter, är alla uppenbara för Honom. Ingenting undgår Hans uppmärksamhet.

Var medveten om att ingenting du gör i hemlighet – eller tänker att du ska göra – är okänt för al-Khabîr. Var också medveten om att dina allra hemligaste behov och önskningar, som du inte ens har gett uttryck för i bön till Honom, är kända för Honom och tillgodoses av Honom utan att du bett om det.

’Abd al-Khabîr är välsignad med fullkomlig förståelse. Han har gjorts medveten om händelser som har varit, som pågår nu och som ska komma.

 

<-Tillbaka