Al-Wâsi’

allahs-99-namn---al-wasi

Allahs nittionio namn

Al-Wâsi’ [swt]

Han är Den Gränslöse, Den Obegränsade Vidd, vars Kunskap, Barmhärtighet, Makt, Frikostighet och alla andra vackra och ädla egenskaper är oändliga. Al-Wâsi’ tolkas också som Guds gränslösa tolerans. Människors orättfärdighet och synder är som en droppe smuts i Guds väldiga ocean av överseende. Ett av al-Wâsis kännetecken är den oändliga variation som Hans skapade varelser ger uttryck för. Se på människan; trots att alla är uppbyggda av samma ämnen, finns inte två ansikten eller två röster som är helt lika.

Guds Allomfattande Väldighet reflekteras i människan – i människor vars omfattande kunskap gagnar många andra människor, i människor som är mycket rika och generösa och som hjälper behövande från när och fjärran, i människor vars barmhärtighet, vänlighet, stora tålamod och vittgående rättsinnighet väcker bestående förtroende. Alla andra människans förbehållslösa och gränslösa goda egenskaper är reflexer av al-Wâsi’.

Var medveten om att Guds Kunskap är Vittomfattande, den når allt och överallt och ingen kan dölja någonting för Honom. Hans Makt är överväldigande, ingen kan undfly den, så ta er till vara för synd och trots. Hans Barmhärtighet är gränslös, så vänd er till Honom. Han befaller, men är också överseende och förlåtande, så förlora inte hoppet.

’Abd al-Wâsis visdom är omfattande. Hans väsen inbegriper alla möjliga nivåer som en människa kan hoppas uppnå. Han är vidsynt och överseende.

Roten w-s-’ har följande betydelser i klassisk arabiska:

att ha tillräcklig förmåga eller tillräckliga mått, att vara vid, bred, rymlig
att vara omfattande, ymnig, riklig, rik
att inbegripa, omfamna, innefatta, ta in, genomsyra

Namnet finns i Koranen t.ex. i 2:115

 

<-Tillbaka