Levnadsteckningar över de lärda i Shafi`i-skolan

Levnadsteckningar över de lärda i Shafi`i-skolan

Tabaqat al-Shafi’iyya al-Kubra

Översättning Abdulwahid Shakir

 

När Shaykh Abu al-Hassan Ibn Hirzihim kom över en kopia av Ihya cUlûmu-’d-Dîn, sade han efter en stunds tänkande, “Detta är en innovation som är oförenlig med sunna”.

Då han var en åtlydd person i Marocko beordrade han att alla befintliga kopior av Ihya i Marocko skulle föras till honom, han bad också sultanen om att han skulle tvinga människorna att föra med sina kopior.

Sultanen sände bud till alla provinser där han krävde att alla kopior skulle föras till honom samt varnade dem från att dölja kopior. Människorna kom med de kopior de hade och juristerna samlades på torsdagen för att se vad som stod i Ihya. Sedan kom de överens om att de skulle bränna alla kopior på fredagen.

Natten till fredagen drömde ovannämnda Abu al-Hassan att han trädde in i moskén genom den dörr han hade för vana att gå in igenom. Han såg ljus komma från ett av moskéns hörn och plötsligt fick han syn på Profeten i, Abu Bakr och cUmar, må Allâh vara nöjd med dem, sittandes i moskén, och en bit bort stod Abu Hamid [Al-Ghazâli] med Ihya i sin hand. Al-Ghazâli sade, “Allahs Sändebud! Detta är min meningsmotståndare”, sedan föll han ner, gick fram till Profeten i på sina knän och sade, “Allâhs Sändebud! Läs, ty om denna bok är en innovation som är oförenlig med sunna, vilket han påstår, ber jag Allâh om förlåtelse, om det å andra sidan är något du anser vara gott har jag erhållit av din barakah. Döm därför rättvist mellan oss.”

Allahs Sändebud i läste igenom boken från början till slut och sade, “Vid Allah, detta är en bra sak” Sedan gav han boken till Abu Bakr som också läste den och sade, “Ja, vid Honom som sänt dig med sanningen, det är verkligen en bra sak” Sedan gav han den till cUmar som sade samma sak som Abu Bakr.

Profeten i beordrade att Abu al-Hassan skulle kläs av och straffas på samma sätt som lögnare straffas. Hans kläder togs av honom och straffet verkställdes. Efter att han tilldelats fem piskslag medlade Abu Bakar för honom och sade, “Allahs Sändebud! Han gjorde endast detta efter att ha kommit fram till ett utlåtande genom att använda sig av din sunna och utav vördnad för den. Abu Hamid (Al-Ghazâli) förlät honom då.

När han vaknade berättade han vad han sett för sina vänner. Han spenderade nästan en hel månad innan smärtan försvann. Spåren efter piskslagen fanns kvar på hans rygg ända till dess att han dog. Till följd av detta kom han att uppmärksamma, vörda samt respektera Ihya.

Detta är en sann historia. En del av våra tillförlitliga lärare har berättat att de hörde den från gnostikern, shaykh Waliyyu-’Llâh Yaqut al-Shadhily som hörde den från sin shaykh den store mästaren Waliyyu-’Llâh Abu al-cAbbas al-Mursi som i sin tur hörde den berättas av sin store shaykh Waliyyu-’Llâh Abu al-Hassan al-Shadhiliy.