Frågor om fastan

Frågor om fastan

 

 

 

Jag har hört att en kvinna som har dagar att ta igen från Ramadan MÅSTE ta igen dom dagarna innan man kan fasta dom 6 dagarna i Shawal? Och jag har även fått höra att dom dagarna (i Shawal) inte måste vara i följd?? Nu har jag redan börjat ta igen dom dagar jag missade i ramadan, hur blir det då med att man måste börja fasta i Shawal direkt efter eid? Kan jag fasta dom innan Shawal är slut och ändå få adjri för det?

 

Den dominerande åsikten i shafi’i-skolan är att det inte är obligatoriskt att ta igen de dagar man missade under Ramadan innan man fastar sex dagar i Shawwal.

Det är rekommenderat (inte obligatoriskt) att fasta sex dagar i följd omedelbart efter ’id. Om man inte kan eller vill fasta sex dagar i följd eller i direkt anslutning till ’id är det tillräckligt att fasta vilka sex dagar som helst i Shawwal för att få den utlovade belöningen, in sha Allah.

Om man har fastedagar att ta igen från Ramadan är det bäst att ta igen dem för sig och utöver detta fasta sex av Shawwals dagar, men om man inte kan eller orkar göra detta är det tillåtet att fasta en dag och låta avsikten för den dagens fasta omfatta både att ta igen en av Ramadans missade fastedagar och att utföra en av de sex rekommenderade fastedagarna i Shawwal.

 


 

Om jag fastar och går till tandläkaren och \”råkar\” (dvs måste) svälja en del av vattnet de sprutar in i min mun, ska jag fortsätta fasta och måste jag ta igen dagen sen?

 

Går man till tandläkaren bryts fastan om man frivilligt sväljer vatten, plack, blod eller annat, och det är därför bättre att inte gå till tandläkaren mellan Fajr och Maghrib när man fastar.

 


 

Jag undrar om fastan blir godkänd om man i drömmen haft en (vild sexdröm)`?!Och jag hade gjort niyyet till fastan innan jag gick och lade mig. Men när jag vaknade så var det inget ”blött”…….i sängkläderna.!
Vad är påföljden? Ska man fasta en dag extra efter ramazan? Ska man göra ghusl`? Jag har fortsatt med fastan utan att göra ev,ghusl!

 

Fastan bryts inte av drömmar med sexuellt innehåll. Om drömmarna medför sädesuttömning, måste man göra ghusl innan man ber, men fastans anses vara giltig, även om man vaknar efter fajr och är junub. [The Reliance of the Traveller]

Din fasta är alltså giltig och du behöver inte göra ghusl.

 


 

Om man använder tandkräm när man borstar tänderna under fastan ,hur går det? Får man det?

 

Att borsta tänderna bryter inte fastan, men man bör tänka på följande:

Att fastan bryts om man sväljer tandkräm eller om man sväljer saliv som blandats med tandkräm. Man bör därför skölja munnen med vatten efter tandborstningen och innan man sväljer. Fastan bryts inte av att man känner smaken av tandkräm om man vet att man sköljt munnen ordentligt.

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, har sagt: ”Den fastandes andedräkt är för Gud mer väldoftande än mysk.” [Bukhari & Muslim] och majoriteten av våra lärda har därför sagt att det är orekommenderat att använda t.ex. siwak efter Dhuhr när man fastar.

 


 

Efter sahoor, hur länge bör man vänta för att be fajr? En del lärda säger 11 min och en del säger direkt efter sahoor tidens stängning.

 

Det är rekommenderat att be sunna och Fajr så fort tiden infaller. Profeten tillfrågades om vilka handlingar som var bäst och svarade: ”Att be så snart tiden för bönen infallit…”

Det är sunna att äta något innan Fajr (sahur), även om man bara dricker en munfull vatten. Profeten, frid och välsignelser vare med honom sade: ”Ät innan gryningen. Det finns välsignelse i den måltid som intas före gryningen.” [Bukhari & Muslim] Tiden för sahur infaller vid midnatt [1], men det är bäst att äta så sent som möjligt och att sluta äta när det är c:a tjugo [2] minuter kvar till Fajr.

[1] Med midnatt avses här den tidpunkt som ligger mitt emellan Maghrib och Fajr. Äter man innan midnatt räknas det inte som sahur.

[2] Zayd ibn Thabit, må Gud vara nöjd med honom, sade: ”Vi åt sahur med Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, och därefter ställde han sig för att be.” Anas, må Gud vara nöjd med honom, sade: Jag frågade Zayd: ”Hur lång tid var det mellan sahur och böneutropet?” Zayd svarade: ”Så lång tid som det tar att läsa femtio verser.” [Bukhari & Muslim] Mina sheykher har sagt att läsningen av femtio verser motsvarar c.a 20 minuter, men andra lärda kanske har sagt elva.

 


 

Om man åker 150 kilometer (enkel resa) på en planeringsmöte på arbetet och skall övernatta och komma hem dagen därpå på kvällen, efter arbetstiden är slut s a s, kan man fasta de här 2 dagar efter ramadan?

 

I Bernströms Koranöversättning står det:

Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske ska ni frukta Gud. [Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. (K. 2:183)

Att avstå från att fasta är tillåtet för den som reser förutsatt:

1) att resan är minst 81 km lång, enkel resa

2) att resan är tillåten (att äta under Ramadan när man reser är en rättighet vi fått av Gud och den ges inte till någon som syndar med sin resa (dvs. att resan innebär en synd i sig själv. Har man däremot haft en giltig anledning att resa, men syndar under resans gång, är det tillåtet att avstå från att fasta.) Att resa bara som förströelse anses inte vara tillräckligt och man måste därför fasta under sådana resor)

3) att man passerar sin hemstads gränser* innan Fajr. En person som avser att resa efter Fajr, måste fasta den dagen och får inte avbryta fastan när han väl är på resande fot (utom om han t.ex. skulle bli sjuk). Om man däremot redan är på resa, och väljer att fasta, är det tillåtet att avbryta fastan. Imam Nawawi, må Gud vara nöjd med honom, skriver: ”Om den resande och den sjuke inleder dagen med att fasta och sedan vill avbryta fastan, är detta tillåtet.” 3/187 [Nihayat al-Muhtaj]
Den som avbryter sin fasta under en resa måste ta igen de dagar han missat efter Ramadan och det är rekommenderat, men inte obligatoriskt, att ta igen dessa dagar omedelbart efter Ramadan. Om man däremot avbryter fastan utan giltig anledning, måste man ta igen dessa dagar omedelbart efter Ramadan. Den dominerande åsikten i shafi’i- skolan är att det är bättre att fasta när man reser, även om det är tillåtet att avbryta fastan.
Sammanfattning:

Om du t.ex. ska resa på onsdag och passerar stadens gränser innan fajr behöver du varken fasta på den dagen eller dagen efter, men om du reser efter Fajr på onsdag måste du fasta den dagen, men inte dagen efter (torsdag). Om du avstår från att fasta under din resa måste du ta igen den dagen/dagarna någon gång innan nästa Ramadan infaller och det är rekommenderat att ta igen dessa dagar så fort som möjligt efter ’Id al-fitr.

 


 

Är det obligatoriskt att bära slöja under fastan, jag har nämligen hört att fastan inte är giltig annars. Är detta sant?

 

Att bära slöja är obligatoriskt. Khalid ibn Durayk sade att A’isha, må Gud vara nöjd med henne, berättade att Asma’, Abu Bakrs dotter, må Gud vara nöjd med dem, kom till Profeten, frid och välsignelser vare med honom, i tunna kläder. Profeten vände sig bort och sade:

”Asma! När en flicka kommer i puberteten, är det inte brukligt att något annat än det här och det här är synligt” och han pekade på sitt ansikte och sina händer. [Abu Dawud]

Trots att det är obligatoriskt att bära slöja så påverkas fastans giltighet inte av att man inte gör det. På följande länk kan du läsa vad som bryter fastan enligt shafi’i-skolan

 


 

Denna fråga gäller mens och fastan. En kvinna fastade under ramadan och fick en dag brunaktig flytning vid lunchtid. Hon var osäker på om det var mens eller inte. Flytningen upphörde nämligen så hon fortsatte att fasta. Sent på kvällen satte mensen igång på riktigt. Månaden efter hände samma sak, d.v.s. att först kom en flytning, därefter uppehåll i några timmar och därefter mens. Så hon förstår att flytningen har samband med mensen eftersom hon aldrig har sånt annars. Men samtidigt var det inte riktig mens. Hon är därför osäker på om hon egentligen borde ha avbrutit fastan och kanske måste ta igen denna dag?

 

Om det förflutit minst femton dagar sedan hon hade sin sista menstruation, anses den bruna flytningen vara början på en ny menstruationsperiod och hon skulle därför ha brutit fastan. Detta innebär att fastedagen ifråga inte räknas och att den därför måste tas igen innan nästa Ramadan infaller (utom om hon har giltig anledning att inte fasta fram till nästa Ramadan).

 


 

Stämmer det att om man vill fasta på en lördag så måste man först fasta fredagen?

 

Det är starkt orekommenderat (makruh) att fasta bara fredag, bara lördag eller bara söndag. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

Ingen av er ska fasta på en fredag, utom den som också fastar en dag före eller en dag efter. [Bukhari & Muslim]

och

Fasta inte på en lördag, utom då det gjorts obligatoriskt för er. [at-Tirmidhi & al-Hakim]

De lärda i vår skola har sagt att det som gäller lördagar även gäller söndagar, eftersom lördagar hålls i ära av judarna och söndagar av de kristna.

Det är inte makruh att fasta dessa dagar om:

  • man fastar torsdag och fredag, fredag och lördag, lördag och söndag eller söndag och måndag
  • man fastar regelbundet, varannan eller var tredje dag t.ex.
  • en rekommenderad fastedag såsom ’Arafa sammanfaller med en av dessa dagar
  • man tar igen en obligatorisk fasta på en av dessa dagar.

 

Referenser:

Nihayat al-Muhtaj

Mughni al-Muhtaj

 


 

Jag undrar om man får använda krämer till ansiktet, håret eller kroppen när man fastar?

 

Ja det går bra, fastans giltighet påverkas inte av det. Jag limmar in en del av svaret på frågan om nikotinplåster:

Fastans giltighet påverkas inte av att porerna absorberar [något] när man [t.ex.] smörjer in huden, använder kohl eller tar ett bad. [Bushra al-Karim ala ’l-Muqaddimatu ’l-Hadramiyya].

Den dominerande åsikten i shafi’i-skolan är att fastan bryts om något, vad det än är, kommer in i kroppen via en kroppsöppning. Huden anses inte vare en kroppsöppning vilket innebär att nikotinplåster, [schampo och krämer] inte bryter fastan.

 


 

Det gäller ang. zakaat el fitr, det är ju obligatoriskt för varje muslim och betala det under hela livet. När blir det ens eget ansvar och betala zakaat el fitr? gäller det samma regler för tjejer och killar? Jag är osäker om mina föräldrar har betalat zakaat el fitr för mig under min uppväxt, min ena föräldrar hävdar att de har gjort det, genom att säga att de bruka betala mycket zakaat men sen om de var specificerat för varje barn och har avsett för det är osäkert. Bör jag betala zakaat el fitr för hela min barndom eller ska jag räkna från då jag kom i puberteten eller när jag fick en egen ekonomisk inkomst.

 

Zakar al-fitr motsvarar c:a 2,8 kg av basfödan i det land man befinner sig och ska betalas av alla fria muslimer som

(a) har råd med den obligatoriska mängd mat som zakat al-fitr utgör

(b) utöver detta har tillräckligt på ’id-natten och ’id-dagen för att försörja sig själva och dem de har plikt att försörja.

 

En gift man måste t.ex. betala zakat al-fitr för sig själv, sin fru, sina omyndiga barn och för sina behövande föräldrar (dvs. 2,8 kg för var och en av dessa personer förutsatt att de är muslimer).

En person måste inte betala zakat al-fitr för sina vuxna barn, men om dessa inte har egna inkomster eller tillgångar är det rekommenderat för honom att ge dem pengar för att de själva ska kunna betala zakat al-fitr.

Det är inte giltigt att betala zakat al-fitr för dem man inte har plikt att försörja (såsom när en far vill betala för sina vuxna barn), utom om dessa ger sin tillåtelse.

Om man ska ge zakat al-fitr till någon i Sverige är det bäst att göra det strax före id-bönen. Det är tillåtet att betala zakat al-fitr från och med Ramadans första dag och det är obligatoriskt att betala innan solen går ned på ’id-dagen.

Det blev alltså obligatoriskt för dig att betala zakat al-fitr när du som muslim nådde puberteten och uppfyllde a och b ovan. Detta gäller även ogifta kvinnor som nått puberteten. Du måste betala zakat al-fitr för de år du undlåtit att göra det trots att du nått puberteten och trots att du uppfyllde a och b.

 


 

Om man har samlag måste man då tvätta sig innan salat al-fajr? för ibland kan vi inte gå upp till salat och då brukar vi tvätta oss på morgonen är det ok? alltså under fastemånaden.

 

Fastan är giltig även om man inte vaknar och utför ghusl innan Fajr. När man haft samlag bör man utföra ghusl innan man sover. Kan, eller vill man inte det bör man göra wudu och gör man inte heller det bör man åtminstone tvätta könsorganen innan man sover.

För en person som är junub* och som inte utfört wudu eller tvättat könsorganen är det makruh att

1) sova

2) äta

3) dricka

4) ha samlag igen.

 

I Ihya ’Ulum ad-Din skriver Imam Ghazali, må Allah vara nöjd med honom, att man inte bör klippa håret eller naglarna när man är junub, eftersom man kommer att få tillbaka håret och naglarna i det tillkommande livet och att detta då fortfarande är orent.

Du vet väl att det är obligatoriskt att be Fajr och alla andra obligatoriska böner i tid? Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Den som ber innan solen går upp och innan den går ned kommer inte att gå in i elden.” [Muslim] Dvs Fajr och ’Asr.

Ibn Mas’ud, må Allah vara nöjd med honom, frågade Profeten, frid och välsignelser vare med honom, vilken handling som är bäst och Profeten svarade: ”Att be i tid.” [Bukhari & Muslim]

 

* En person anses vara junub om han/hon haft samlag eller fått orgasm.

 


 

Jag undrar om man kan ha nikotin plåster under fastan?

 

Fastans giltighet påverkas inte av att porerna absorberar [något] när man [t.ex.] smörjer in huden, använder kohl eller tar ett bad. [Bushra al-Karim ala ’l-Muqaddimatu ’l-Hadramiyya]

Den dominerande åsikten i shafi’i-skolan är att fastan bryts om något, vad det än är, kommer in i kroppen via en kroppsöppning. Huden anses inte vare en kroppsöppning vilket innebär att nikotinplåster inte bryter fastan, eftersom nikotinet tas upp genom huden och transporteras vidare via kroppens blodbanor.

Jag ber och hoppas att välsignelsen i Ramadan ska stärka din vilja att bli rökfri. Du vet väl att majoriteten av de lärda har förbjudit rökning?

 


 

Är det tillåtet att använda lypsyl när man fastar? Om man är i behov av det.

 

Det som gäller för munvatten och tandkräm gäller också för lipsyl [se nedan] och det är därför bättre att undvika sådant mellan Fajr och Maghrib.
Principen är att fastan bryts av att svälja saliv som blandats med något annat och när man använder lipsyl är risken stor att så sker. Stryk på lipsyl efter Maghrib så håller sig läpparna mjuka till nästföljande dag in sha Allah.

 


 

Jag undrar över om salaat al witr, jag läste i ett tidigare svar att witr bönen ska vara den sista bönen innan man går och lägger sig. Men nu i moskén efter taraweeh bönen så ber man även witr bönen tillsamans. Kan man be extra salaat senare på kvällen innan man går och lägger sig även att man bett witr bönen innan?

 

I ett tidigare svar framgick att det är tillåtet att be efter witr.

”Om man har bett witr och därefter vill be andra böner, är det tillåtet att göra det, men witr-bönen får inte upprepas.”

Under Ramadan är det rekommenderat att be witr tillsammans med andra, utom när man tänker fortsätta be senare på natten.

 


 

Jag undrar även om det finns vissa regler för hur taraweeh bönen, hur den ska utföras, jag förstår att det skiljer sig från olika medhab (skolor) men som i den mosken jag går till så ber man 20 rakat (4×5), och det går välldigt fort!!! Subhana Allah, det är välldigt svårt att finna koncentrationen och fruktan när man rusar fram i bönen på det viset. Om man känner så ska man fortsätta gå till den moskeen eller är det bättre att be taraweeh hemma i det fallet.

 

Tarawih-bönerna består av tjugo raka’, men alla bönens moment bör utföras på ett riktigt sätt. Imam al-Haddad skriver:

”På somliga platser är det numera sed att göra dem [tarawih-bönerna] så korta att en del obligatoriska delar av bönen ibland utesluts för att inte nämna vad som då drabbar de moment som är rekommenderade (sunna). Det är välkänt att våra föregångare läste hela Koranen under denna bön och reciterade en del varje natt, så att den fullbordades under någon av månadens sista nätter. Kan du följa detta väntar rik belöning, kan du inte, så iaktta åtminstone bönens obligatoriska moment med vad detta innebär.”

Om de obligatoriska momenten inte iakttas där du ber, ska du be någon annanstans. Om du trots att de iakttas har svårt att koncentrera dig kan du be ensam hemma, eftersom den dominerande åsikten i shafi’i skolan är att det är sunna både att be tarawih ensam och att be tillsammans med andra.

 


 

Kan man göra salat och samtidigt hålla i Koranen och läsa ur den (ifall man vill läsa långa suror)? Är det någon skillnad om det är sunnahbön eller fard-bön?

 

Det är tillåtet att hålla Koranen i handen när man ber och detta gäller både obligatoriska- och sunna-böner. Man bör tänka på att bönen blir ogiltig om man rör sig mycket när man öppnar (och vänder sidor i) Koranen. Om man inte har ett gott skäl att be med Koranen i handen är det bättre att låta bli, eftersom en del lärda sagt att bönen blir ogiltig av det.

Vid sujud ska Koranen inte läggas på marken och man ska därför lägga den ovanpå något som man inte brukar stå på t.ex. en kudde.

 


 

Jag undrar om det är tillåtet för kvinnor att läsa koranen på datorn under den tid man menstruerar?

 

Detta är tillåtet, förutsatt att de läser i sitt hjärta (utan att röra tungan) eller så tyst att de inte kan höra sig själva läsa om det skulle varit helt tyst där de befinner sig. För den som har menstruation, postnatal blödning eller befinner sig i ett tillstånd av janaba är det förbjudet att läsa Koranen högt.

 


 

Jag undrar om man kan använda munspray under fastan?

 

Att använda munspray bryter inte fastan, men man bör tänka på följande:

  • Att fastan bryts om man sväljer något av innehållet i sprayflaskan eller om man sväljer saliv som blandats med innehållet. Man måste därför skölja munnen med vatten efter användandet och innan man sväljer. Fastan bryts inte av att känna smaken av innehållet om man vet att man sköljt munnen ordentligt. [Det som står ovan gäller även tandkräm]
  • Att sprayen inte innehåller berusande alkohol. Gör den det är det inte tillåtet att använda den.
  • Att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade: ”Den fastandes andedräkt är mer väldoftande än mysk för Allah.”

Det är därför bättre att undvika munspray mellan Fajr och Maghrib.

 


 

Om jag fastar och sedan känner blodsmak i munnen efter ett par timmar, bryts fastan då eller kan jag fortsätta fasta?

 

Om man har blod i munnen och sväljer det frivilligt och avsiktligt, bryts fastan. Detsamma gäller när man blöder i munnen och spottar ut allt till dess saliven kommer ut oförändrad, men underlåter att tvätta munnen med vatten innan man sväljer. Om man sväljer blodet ofrivilligt eller av glömska bryts inte fastan.

Det är inte alltid man blöder när man känner blodsmak. Blodsmaken kan bero på en infektion i tandköttet. Om man känner blodsmak, spottar och inte ser några spår av blod i saliven, kan man svälja utan att det påverkar fastans giltighet, eftersom regeln lyder att allting är rent tills motsatsen bevisas.

 


 

Jag brukar göra min niyyah efter sufyr….innan fajir…så är det fel, ska jag ha niyyah typ innan jag går och lägger mig att jag ska fasta i morgon?…kan du förklara det för mig

 

Under Ramadan måste man varje natt, någon gång mellan Maghrib och Fajr, avse att fasta nästa dag. Orden ’Fasta’ och ’Ramadan’ måste finnas med i formulerandet av avsikten.

Det räcker att tänka: ’Jag avser att fasta Ramadan’, men det optimala är: ’Jag avser fasta imorgon för att fullgöra plikten att fasta Ramadan i år för Allahs, den Upphöjdes skull *’

Det går alltså bra att avse att fasta när som helst mellan Maghrib och Fajr.

 

* Nawaytu sawma gadin ’an adâ’i fardi shahri ramadan li hadhihi ’s-sana lillâhi ta’âla

 


 

Bryts fastan om man äter och sen blir osäker på om tiden för fajr infallit eller inte?

 

Om man är säker på att tiden för Fajr inföll innan eller medan man åt, bryts fastan, och på samma sätt förhåller det sig om man får visshet om att man ätit innan Maghrib.

Om man däremot inte är säker på om tiden för Fajr eller Maghrib infallit, gäller följande:

FAJR:

Om man äter och är osäker på om tiden för Fajr infallit och senare inte får någon visshet, bryts fastan inte.

 

MAGHRIB:

Om man äter och är osäker på om tiden för Maghrib infallit och senare inte får någon visshet, bryts fastan *.

 

Om man t.ex. äter och tror att tiden för Fajr ännu inte infallit och därefter under dagen får visshet om att man hade fel, måste man ta igen den dagen efter Ramadan och det är dessutom inte tillåtet att äta, dricka osv. under resten av den dag man misstog sig om tiden.

 

Detta gäller även när:

1. man medvetet och utan giltig anledning bryter fastan

2. man inte avser att fasta natten innan, oavsett om man glömde avsikten eller försummade den med flit

3. man bryter fastan, eftersom man tror att solen har gått ner och sedan får reda på att den inte hade det

4. man tror att det är den trettionde Shawwal och sedan får reda på att det var den första dagen i Ramadan

5. man dragit in vatten överdrivet långt när man rensade näsan eller sköljde munnen vid tvagningen så att lite vatten kom ner i halsen [fastan bryts inte om man råkar svälja vatten när man inte dragit in det överdrivet långt].

 

* Det finns en rättslig grundregel (qa’ida fiqhiyya) som lyder: ”Visshet påverkas inte av tvivel” Beträffande Fajr så är vi förvissade om att det varit natt och osäkra på om natten kommit till sitt slut och eftersom visshet inte påverkas av tvivel bedömer man att det fortfarande är natt och fastan bryts följaktligen inte.

Beträffande Maghrib så är vi däremot förvissade om att det varit dag och osäkra på om natten brutit in och i enlighet med ovan nämnda regel bedömer man därför att det fortfarande är dag och fastan bryts följaktligen.

 


 

Varför måste man fortsätta fasta i det fallet man fått visshet om att fajr hade infallit och ätit på den tiden, det verkar ju onödigt att fasta när fastan ändå inte är giltig? Gäller det även Maliki-skolan?
Glömska tillhör väl de saker som inte borde klassa ens fasta som ogiltig, ifall man åt av misstag. Dvs t ex: jag sitter och matar min son, och av glömska råkar jag smaka av maten själv innan jag ger honom den.

 

Att äta av glömska bryter inte fastan i shafi’i-skolan. Det som nämndes i det föregående svaret var att man äter medvetet när man tror att tiden för Fajr ännu inte infallit. I det senare fallet handlar det alltså inte om glömska utan snarare om slarv eller brist på vaksamhet.
Under Ramadan är det förbjudet för alla att äta, dricka, osv. mellan Fajr och Maghrib, utom för dem som givits tillåtelse att bryta fastan. En person som äter utan giltigt skäl och därmed kränker denna heliga tid, får inte upprepa kränkningen, eftersom förbudet att äta, dricka osv. kvarstår.

Jag vet inte vad som gäller i maliki-skolan.

 


 

De senaste Ramadan har jag haft fruktansvärt svårt att fasta och inte klarat nästan någon dag alls. Jag lyckas inte heller ta upp dagarna under året… Jag får hemsk huvudvärk och illamående. Jag blir blek, yr och svängig. Jag klarar inte av att sköta mitt jobb eller mina barn och hem.
Jag tar till slut huvudvärkstabletter, men då är det för sent. Upp till 3 dagar kan gå utan att fungera, innan jag blir bra igen och så börjar det igen om jag försöker fasta igen…Jag har inte möjlighet att vara sjuk hela dagarna, för jag har mycket ansvar. Samtidigt, känner jag att jag bara plågas men inte får hasanat, eftersom jag gör det illa till mods, besvärad och förargad…kan jag få veta om jag får avstå från fastan p..a. mina migränanfall?

 

Jag har frågat Sheykh Umar al-Khatib i Tarim, Yemen om detta och han svarade att du inte behöver fasta förutsatt:

(a) att huvudvärken är så svår att man under normala omständigheter inte står ut

(b) att man av erfarenhet vet att man alltid blir så sjuk av att fasta

(c) att huvudvärken inte kommer först efter flera dagars fasta. Om man t.ex. av erfarenhet vet att huvudvärken alltid infinner sig sedan man fastat två dagar, måste man fasta en dag och därefter kan man avbryta fastan och återuppta den när man tror att man kan fasta igen utan att huvudvärken kommer tillbaka.

 

Man måste ta igen dessa fastedagar när man kan. Vet man att man aldrig mer kan fasta [om en pålitlig muslimsk läkare bedömer ens tillstånd som kroniskt], måste man betala fidya * för varje missad fastedag.
Om du inte kan fasta bör du dra nytta av denna månad genom att ge sadaqa, läsa Koranen, göra dhikr osv.

 

* Fidya motsvarar c:a 700 gram, av basfödan i det land man befinner sig och ska ges till fattiga eller behövande som är berättigade till zakat.

 


 

Jag har en fråga angående ramadan och sexuell umgänge. Jag har växt upp med att veta att sexuellt umgänge är strikt förbjudet under ramadan. Min fråga är nu, när det gäller att puss/kyssas/kramas är det också strikt förbjudet? Jag har hört att under dagsljus ska man inte pussas/kyssas/kramas, stämmer det?

 

Sexuellt umgänge är förbjudet under Ramadans ljusa timmar.

Det är rekommenderat att inte krama eller röra sin man/fru och inte heller pussa honom/henne på munnen eller någon annanstans, och detta är förbjudet om man tror att det kan leda till samlag eller orgasm. [Bushra al-Karim ’ala ’l-Muqaddimatu ’l-Hadramiyya]

 


 

Från vilken ålder är det rekommenderat att barn introduceras till att fasta?

 

Att fasta under Ramadan blir inte obligatoriskt förrän puberteten inträtt, men barnets förmyndare (al-waliyy) måste uppmana barnet att fasta vid sju års ålder [om det har urskiljningsförmåga] och bestraffa det om det inte fastar när det är tio – förutsatt att barnet klarar av fastan.

Om barnet inte orkar fasta en hel dag, kan man uppmuntra det att t.ex. fasta ett par timmar om dagen.

 


 

Jag har hört att man inte kan ha parfym när man fastar att det är ogiltigt då men jag undrar om det är sant.

 

Att använda parfym påverkar inte fastans giltighet, men det är makruh (orekommenderat) att använda parfym under dygnets ljusa timmar när man fastar, eftersom sinnliga njutningar är oförenliga med tyglandet av begären – vilket är ett av fastans syften.

 


 

Kan man lämna blod under fastan? Kan man göra ”hijama” när man fastar?

 

Den dominerande åsikten i shafi’i skolan är att det är makruh (orekommenderat) att låta sig koppas (hijama)* eller att själv koppa någon när man fastar, men gör man det är fastan ändå giltig.

Fastan bryts inte heller av att man lämnar blod, men när man fastar är det att bättre att undvika både att koppa och att ge blod

* Koppning (hijama) kan utföras på två sätt. Man kan antingen placera en sugklocka (koppglas) över en hudyta där man först gjort ett antal snitt, varpå luften sugs ut ur klockan så att den fylls med blod.

Vid den andra typen av koppning sugs huden upp i klockan utan blodsutgjutning.

 


 

Jag har en fråga gällande Koranläsning under ramadan. Om man inte kan läsa arabiska och läser ut koranen på svenska får man ngn hasanat för det eller gills det inte alls? Man söker ju kunskap om sin tro.
Jag kan känna mig ledsen över att man på ngt sätt kan känna sig ”mindre värd” för att man inte kan läsa Koranen på arabiska. Självfallet ska man alltid sträva efter kunskap. Jag kan läsa arabiska någorlunda men inte så bra att jag skulle kunna läsa ut Koranen och i Koranen finns vissa tecken som inte finns i övrig arabiska. Vore tacksam om ni kunde lägga in en artikel (InchaAllah)om just Koran läsning med förklaring på de olika tecken som finns i Koranen.

Frågan gällde gills det ngt alls att man ens läser Koranen på svenska?

 

När man läser en översättning läser man en tolkning av Allahs ord och det är därför som Muhammed Knut Bernström, må Allah belöna honom rikligt, kallat sin översättning av Koranen, ’Koranens budskap’.Den som med goda avsikter läser denna översättning, belönas in sha Allah.

Det är ändå viktigt att lära sig läsa Koranen på arabiska, eftersom arabiska är uppenbarelsens språk. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

Den som läser en bokstav i Allahs Bok, får belöningen för detta multiplicerad tiofalt. Jag säger inte att ”Alif, Lâm, Mîm” är en bokstav, utan att ”Alif” är en bokstav, ”Lâm” en bokstav och ”Mîm” en bokstav.

Denna belöning ges till den som läser, oavsett om personen i fråga förstår vad han läser eller inte.

Du ska inte känna dig mindre värd. Se det istället som ett tillfälle att få större belöning än dem som obehindrat kan läsa arabiska. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Den som stakar sig fram och upplever svårigheter vid läsandet av Koranen får dubbel belöning.”

Om man vill förstå hur man ska läsa Koranen och förstå de tecken som finns i texten, är det bäst att gå till någon som undervisar tajwid.

 


 

Om man jobbar natt och knappt ens känner av fastan får man ändå hasanat för det? Om man sover mesta delen av faste tiden får man ändå lika mycket hasanat som en som tex. varit vaken under hela faste tiden?

 

Man kan inte säga att belöningen för en handling automatiskt blir större ju svårare den är att utföra. Avsikten är viktigare än allt annat, och man måste också tänka på hur man beter sig när man fastar. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Allah har inget behov av att den avstår från mat och dryck som inte avstår från lögnaktigt tal och att handla i enlighet med detta.”

En person som är vaken och fastar hela dagen, kanske inte får någon belöning alls. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

”Många som fastar får inte annat än hunger och törst av sin fasta.”

En person kan kanske inte vara vaken hela dagen, eller fasta överhuvudtaget (såsom en menstruerande kvinna) men kan trots detta få större belöning än många som är vakna och fastar. När Profeten, frid och välsignelser vare med honom, var på väg till ett fälttåg med några av sina följeslagare sade han:

”Det finns några män i Medina som varit med er vid varje steg ni tagit och i varje dal ni korsat. Sjukdom höll dem tillbaka [från att följa er].”

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade också:

”Den troendes avsikt är bättre än hans handlingar.”

Det bästa är dock att vara ledig under Ramadan om man kan. Imam al-Haddad, må Allah vara nöjd med honom, sade:

Under denna upphöjda månad bör du arbeta bara för det tillkommande livet, och ta dig an något världsligt bara när det är absolut nödvändigt. Ordna upp ditt liv innan Ramadan på ett sätt som gör dig fri att ägna dig åt tillbedjan när denna månad infaller.

 


 

Är det inte lathet eller att göra det lätt för sig om man sover bort dagen bara för att vakna till iftar? Är detta haram?

 

Det är inte förbjudet att sova hela dagen och fastan anses giltig även om man gör det. Imam Nawawi skriver:

Den korrekta åsikten är att fastans giltighet inte påverkas av att sova hela dagen. [Imam an-Nawawi. Minhaj at-Talibin]

Men den som väljer att sova bort årets mest välsignade dagar bör fråga sig vilka avsikter han har.

 


 

Jag har en fråga om fastan. Om man har fastat en hel dag sen ca 15 min innan solnedgång så får man menstruation, ska man fortsätta hålla den fasta eller måste man göra om den dagen?

 

 

Ofrivilliga handlingar som bryter fastan:

1. att förlora förståndet, även om galenskapen bara varar ett ögonblick

2. att vara medvetslös hela dagen (avsvimmad inte sovande)

3. att få menstruation eller postnatal blödning

 

Som du ser i 3 ovan så bryts fastan om en kvinna får sin menstruation och det är då obligatoriskt att ta igen fastedagen vid ett senare tillfälle.

 


 

Om man har en dag kvar från förra årets ramadan, och nu inte kommer kunna ta igen den dagen innan ramadan faller in ska man då betala pengar till fattiga? hur mycket ska man betala då och till vem?

 

Du måste ta igen den dagen nu om du kan. Kan du inte det p.g.a. menstruation eller annat, gäller det som står nedan.
Jag vet inte varför du försummat att ta igen denna dag, men om du under hela året som gått haft en giltig anledning att inte ta igen dagen, om du t.ex. varit gravid, ammat, varit sjuk eller glömt, räcker det att igen fastedagen efter den Ramadan som snart infaller.

Om du däremot saknat giltig anledning att inte ta igen dagen ifråga, måste du ångra dig (tawba), ta igen dagen omedelbart efter ’id som infaller om c:a en månad och dessutom betala fidya. Fidya motsvarar c:a 700 gram, av basfödan i det land man befinner sig och ska ges till fattiga eller behövande som är berättigade till zakat.

 


 

Jag har en fråga om fastan. Jag ammar min dotter som är 6 månader, hur ska jag göra med fastan?

 

Du måste fasta utom om du befarar att du ska bli alltför sjuk, att en befintlig sjukdom ska förvärras, eller att tillfrisknandet ska fördröjas.
Det är också tillåtet att bryta fastan om du befarar att mjölkproduktionen kommer att minska och att barnet därför kan komma till skada.
Om du bryter fastan av något av ovanstående skäl, måste du ta igen fastan vid ett senare tillfälle, oavsett om du bröt fastan av farhågor för din eller barnets hälsa.

Om du bröt fastan bara med tanke på barnets hälsa, måste du dessutom betala fidya för varje missad dag [men detta gäller inte om dina farhågor gällde både din och barnets hälsa eller bara din hälsa]. Fidya motsvarar c:a 700 gram, av basfödan i det land man befinner sig och ska ges till fattiga eller behövande som är berättigade till zakat.

Försök fasta första dagen. Märker du att det blir alltför svårt kan du avbryta fastan.

 


 

Jag har en fråga om fastan, jag har astma och äter medicin nästan dagligen för att inte få astma anfall, bör jag fasta?

 

Astmaspray [jag antar att du använder det], precis som cigarettrök bryter fastan, eftersom sprayen och röken innehåller partiklar som avsiktligt intas genom munnen och passserar halsen. [Om man inte andas in cigarettrök avsiktligt bryter det inte fastan, som när man t.ex. går förbi någon som röker.]

Det är tillåtet att använda astmaspray om man befarar att man kommer att bli allvarligt sjuk och man måste då ta igen dessa dagar när man kan. Om man tror sig om att klara sig utan astmaspray under de timmar fastan är påbjuden, är det förbjudet att använda den då.

 


 

Om man bjuder hem någon till iftar och personen man bjuder äter några dadlar innan han kommer, belönas man då för det?

 

Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:

Den som bryter andras fasta erhåller samma belöning som den fastande utan att det för den skull minskar den fastandes egen belöning.

Imam al-Haddad (radiya Allahu anhu) sade att belöningen ges till den som bryter den fastandes fasta, om så bara genom att ge honom lite vatten. Den som ger den fastande mat först efter att denne brutit sin fasta i sitt hem eller någon annanstans, får inte belöningen som utlovas i hadithen. Värden belönas däremot rikligt för att ha givit mat till sin gäst.

Imam al-Haddad. Al-Nasa’ih al-Diniyya wa al-Wasaya al-Imaniyya s. 175. Dar al-Hawi 1420/1999

 


 

Måste man ta igen faste dagar innan en ny Ramadan infaller?

 

För den som har fastedagar att ta igen från en föregående Ramadan, är det inte tillåtet att skjuta upp att fasta dessa dagar tills nästa Ramadan infaller, utom om man har en giltig anledning att göra så.
Om man skjuter upp fastan tills nästa Ramadan infaller, måste man, förutom att ta igen dessa dagar, ge 0,51 liter mat (arab. mudd) för varje missad fastedag. Om man skjuter upp fastedagar tills ännu en Ramadan infaller, måste man ge dubbelt så mycket för varje dag man missat. Och så vidare: för varje år som passerar måste man lägga till 0,51 liter mat för varje missad dag.
Om man har en giltig anledning att inte ta igen dessa dagar, som när man t.ex. reser, ammar eller är sjuk, är det tillåtet att skjuta upp fastan så länge det giltiga skälet föreligger, även om det skulle finnas kvar i flera år. Har man haft en giltig anledning att inte ta igen dessa dagar, är det tillräckligt att fasta de dagar man missat och man måste inte betala någonting. [Reliance of the Traveller s. 290-91]

Glömska och att inte känna till förbudet anses också vara giltiga anledningar, och man behöver därför bara ta igen de fastedagar man missat utan att betala någonting om man undlåtit att ta igen dagar från en tidigare Ramadan p.g.a. glömska eller brist på kunskap.

 


 

Är det tillåtet att bryta fastan för någon som befinner sig på resa och fastar och sedan vill avbryta fastan?

 

I Bernströms koranöversättning står det:

Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske ska ni frukta Allah. [Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. (K. 2:183)

Att avstå från att fasta är tillåtet för den som reser förutsatt:

1 att resan är minst 81 km lång, enkel resa

2 att resan är tillåten (att äta under Ramadan när man reser är en rättighet vi fått av Allah och den ges inte till någon som syndar med sin resa (dvs. som reser med avsikten att synda. Om man däremot har en giltig anledning att resa och sedan syndar under resans gång är det tillåtet att inte fasta.) Att bara resa som förströelse anses inte vara tillräckligt och man måste därför fasta under sådana resor)

3 och att man passerar sin hemstads gränser innan fajr. En person som avser resa efter fajr, måste fasta den dagen och får inte avbryta fastan när han väl är på resande fot (utom om han skulle bli sjuk t.ex.). Om man däremot redan är på resa och väljer att fasta är det tillåtet att avbryta fastan.

 

Imam Nawawi (radiya Allahu anhu) skriver:

Om den resande och den sjuke inleder dagen med att fasta och sedan vill avbryta fastan, är detta tillåtet. 3/187 [Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 8 vol. (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy, 1412/1996)]

Den som avbryter sin fasta under en resa måste ta igen de dagar han missat efter Ramadan och det är rekommenderat, men inte obligatoriskt att ta igen dessa dagar omedelbart efter Ramadan. Om man däremot avbryter fastan utan giltig anledning, måste man ta igen dessa dagar omedelbart efter Ramadan. Den dominerande åsikten i shafi’i skolan är att det är bättre att fasta när man reser även om det är tillåtet att avbryta fastan.