OAS 2013 – Al-Ghazali-institutes årsskrift 2013

80 kr

Al Ghazali-institutets årsskrift 2013

Profeten ﷺ, må Guds frid och välsignelse vara med honom, har sagt:

Jag har sänts bara för att fullända de goda karaktärsdragen.” (Ahmed m.fl.)

I OAS 2012 finns en lista på de stora synderna (al-kaba’ir), de som vi har blivit ålagda att undvika. Vi har också uppmanats att göra det påbjudna och att göra gott. Så enkelt att säga och skriva och så svårt att verkligen praktisera! Hur ska vi, som “är skapade svaga”, kunna låta bli att göra det som är dåligt och hur ska vi kunna mobilisera vilja och kraft att göra det påbjudna och att göra gott?

Historien ger otaliga vittnesmål om mänsklighetens återkommande försök – ibland med lyckade resultat – men också om återkommande misslyckanden. Varje ny generation och varje ny individ sätts på prov.
Hjärtats renande, karaktärens förbättring och bekämpandet av nafset är några teman som vi försöker belysa i OAS 2013.

Kategori: