Det inre och yttre jaget – Imam al-Haddad

Det inre och yttre jaget – Imam al-Haddad

 

 

Ur Imam al-Haddads ’Risalat al-Mu’awana’

 

Kapitel 4

Broder, du måste förbättra ditt inre tills det blir bättre än ditt dygdiga yttre ter sig, eftersom den Ende Verkliges blick är riktad mot ditt inre, medan de skapades avundsamma blickar vilar på ditt yttre. Gud nämner aldrig det inre och det yttre i Sin Bok utan att börja med det inre och Profeten, må Guds frid och välsignelse vara med honom, brukade be:

”Gud! Gör mitt inre bättre än mitt yttre och gör mitt yttre dygdigt.”

När det inre är gott är det yttre också oundvikligen gott, eftersom det yttre alltid följer det inre i såväl gott som ont. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, har sagt:

”Det finns ett litet stycke kött i kroppen som, om det är friskt, gör resten av kroppen frisk men är det fördärvat blir kroppen i övrigt också fördärvad – det är hjärtat.”

Du ska veta, att den som påstår sig vara stark i sitt inre, men vars yttre har förfallit därför att de yttre lydnadshandlingarna övergivits, är en hycklare och lögnare. Den som bemödar sig om att förbättra sitt yttre genom att lägga vikt vid hur han klär sig och tar sig ut, hur han talar, rör sig, sitter, står och går, men låter sitt inre vara fullt av lastbarhet och motbjudande egenskaper, hör till de tillgjorda och skrytsamma. De har vänt sig bort från Herren.

Tag dig i akt, broder, för att i hemlighet göra sådant som, om någon såg dig, skulle få dig att skämmas och oroas över att bli klandrad kritiserad. En gnostiker har sagt:

”Den är inte sufi* som, om hans inre skulle visas upp på en bricka och ställas ut på marknadsplatsen, skulle skämmas över något som avslöjades där.”

Kan du inte göra ditt inre bättre än ditt yttre kan du åtminstone försöka göra dem lika, så att du beter dig lika bra privat som offentligt när det gäller att lyda Guds befallningar, undvika det Han förbjudit, respektera det Han förklarat heligt och att vara snabb i att behaga Honom. Detta är första steget tjänaren tar på den inre kunskapens väg. Var förvissad om det och om att framgång kommer från Gud.

 

* En sufi är en muslim vars inre och yttre beteende är i harmoni med Shari’a – som förverkligar iman, islam och ihsan.