Månadens nasiha av Ann-Catrin Nilsson – januari 2015

Månadens nasiha av Ann-Catrin Nilsson
januari 2015

 

 

Om dödande och förtryck i de välsignade länderna

 

En fråga besvarad av Habib Umar bin Hafiz, må Gud bevara honom och låta oss gagnas genom honom.

Hur kan dödande och förtryck förekomma i länder där det finns så många fromma människor? Beskyddar inte de fromma dessa områden från sådana prövningar?

Åligger det inte människor i dessa länder att inse deras helighet och följa deras exempel? Hur kan vi leva i länder där dessa människor finns och samtidigt glömma dem, vara likgiltiga för dem och gå emot deras undervisning och metoder? En del bland oss till och med kränker dem. Vi har glömt och försummat den Heliga Lagen; vi har struntat i arvet efter den. Vi läser inte deras biografier som har upprätthållit den och vi försöker inte efterlikna dem; vi älskar och vördar dem inte. Det som händer nu är resultatet av det som hänt tidigare. Vi har ersatt berättelserna om de fromma med historier om de likgiltiga och bekymmerslösa som kallar oss till det onda. Vi har övergett de fromma och deras platser och begett oss till platser som präglas av olydnad och försummelser och så frågar vi: ”Hur kan detta hända i vårt land?” Vi måste fråga oss: ”Hur kunde det som hände innan hända?” Det straff som vi nu har drabbats av är ingenting mot det som vi förtjänar. Hade det inte varit för Guds godhet hade allt varit mycket värre.

Så låt oss återvända till de frommas väg och inse hur de alltid återvände till Gud. Låt oss förnya vår kärlek till dem och lova dem trohet för Guds skull. Då ska Gud avlägsna dessa prövningar och olyckor från oss.