De sex dagarna i Shawwal

De sex dagarna i Shawwal

 

 

 

Guds Sändebud [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade att det räknas som ett helt års fasta att fasta under Ramadan och därefter fasta sex dagar i Shawwal, eftersom belöningen för varje god handling multipliceras med tio. Trettio dagars fasta i Ramadan och sex dagar i Shawwal motsvarar då ett helt års trehundrasextio dagar.

De lärda säger att detta innebär att man får samma belöning som för ett helt års obligatorisk fasta, inte bara som för rekommenderad fasta. Profeten [saw], må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade också att den som fullföljer fastan i Ramadan och de sex dagarna blir lika fri från synd som ett nyfött barn. Därför är det rekommenderat att fasta vilka sex dagar som helst i Shawwal.

Imam al-Nawawi sade att det är bäst att fasta sex dagar i följd och inleda fastan genast efter Eid. På det sättet fortsätter Ramadans schema och atmosfär i ytterligare sex dagar. Det är också lättare för ens ”nafs” att fortsätta med det man vant sig vid; skjuter man upp de sex dagarna till slutet av månaden blir det svårare.

En del lärda tillåter också att man kombinerar avsikten att ta igen missade fastedagar under Ramadan med avsikten att utföra Shawwals sex dagars sunna-fasta. De lärda har också sagt att fastan i Sha`ban, innan Ramadan, kan liknas vid de sunnaböner som bes innan den obligatoriska bönen, medan fastan i Shawwal, efter Ramadan, kan liknas vid att be sådana sunnaböner som kommer efter den obligatoriska bönen.

(Det som nämnts här bygger på Shafi`i skolan, och kan skilja sig något från det som sägs i andra skolor.)