Sheikhens karaktär

Sheikhens karaktär

 

12 egenskaper som måste vara befästa i en Sheikhs karaktär
Av sheikh Abd al-Qadir al Jilani (må Gud vara barmhärtig mot honom)
Ur ”Necklaces of Gems

 

Vår mästare och föredömlige ledsagare till Allah, Sheikh Abd al-Qadir al-Jili, sade en gång:

Det är inte tillåtet för en Sheikh att sitta på den andliga fullkomlighetens bönematta (sajjada), eller att förläna sig svärdet av total Gudstillit ifråga om omsorg om förnödenheter (inaya), förrän tolv speciella egenskaper har mognat till fullkomlighet hos honom .

Två av dessa är från Allah (den Högste och den ärorike), två av dem är från Profeten (Guds fred och välsignelser vare med honom), två är från Abu Bakr, två är från `Umar, två är från `Uthman , och de andra två är från `Ali, må Gud vara nöjd dem alla.

  • De två som är från Allah, är att den person som äger dem, alltid är redo att finna ursäkter (sattar) och förlåta (ghaffar).
  • De två som är från Profeten, är att en person som äger dem alltid är medkännande (shafiq) och vänlig (rafiq).
  • De två som är från Abu Bakr, är att en person som äger dem alltid sannfärdig (sadiq) och frikostig (mutasaddiq).
  • De två som är från `Umar, är att en person som äger dem aldrig tröttnar på att påtala vad som är rättvist och riktigt (`ammar), och vad som är fel och orättvist (nahha).
  • De två som är från `Uthman, är att en person som äger dem är flitig i att skaffa sig uppehälle (mit’am) om dagen och att be om natten (musalli) när andra sover tungt.
  • Och de två som är från `Ali, är att en person som äger dem är både lärd (`alim) och tapper (shuja)