Al-Hakîm

allahs-99-namn---al-hakim

Allahs nittionio namn

Al-Hakîm [swt]

Han är Den Fullkomligt Vise, vars kunskap och handlingar präglas av denna vishet. I Hans kunskap finns varken tvivel eller osäkerhet och den har heller inget slut. Inte heller finns tvivel eller osäkerhet i Hans bud. Den som följer dem kommer att, genom reflexen av Hans fullkomliga kunskap, lära sig det han inte visste och utvecklas till en fullkomlig människa. Den som inte följer Guds bud och befallningar kommer varken att få något gott eller gagnas; han förtorkar istället för att växa och blir till bränsle för helvetets eld.

Betrakta allt det som Gud har förbjudit. Vart och ett av allt detta bär olycka inom sig. Gud skapade dessa olyckor, och Han skapade det olagliga och det lagenliga. Det förra har Han förbjudit och det senare har Han tillåtit. Han är Den som har gett dig makt att lyda, och svaghet att inte lyda,  Han lämnar oss fria att välja. Detta är ett prov, men det är inte till för att visa Honom om du är pålitlig eller opålitlig. Gud visste allt om dig innan Han skapade dig. Provet är till för dig och andra, för att du ska lära känna dig själv och för att andra ska lära känna dig.

Ingenting som Gud gör saknar gagn eller visdom. Men det är inte Sig Själv som Gud gagnar genom Sina handlingar eller Sin visdom; Gud behöver ingenting. Syftet med denna Hans utövade visdom är att vidmakthålla ordning och kontinuitet i kosmos till dess den utsatta tiden är inne.

Blicka in i ditt inre som är ett mikrokosmos, en bild av universum. Betrakta hur varje organ, varje cell är perfekt skapad för en särskild funktion, och hur allt samverkar i harmoni utan misstag. Syftet med denna fullkomliga harmoni och denna visdom är bara att vidmakthålla livet till den utsatta tiden. Vi har fått tillgång till en del av kunskapen om vad som upprätthåller vårt liv, vår kropp, vårt förstånd och vår själ – och har därmed fått en del av al-Hakîm. Inser vi det, ser vi tecknen på Guds vishet inom oss.

’Abd al-Hakîm har visats hemligheter som rör skapelsens syfte, och hans beteende mot varje del av skapelsen harmonierar därför med denna kunskap. Om han ser en avvikelse har han förmågan att rätta till den.   

I klassisk arabiska kan följande betydelser härledas från roten h-k-m:

att förhindra och hålla tillbaka onda gärningar och synder
att få någon att vända sig bort från synd och okunnighet
att vara vis, att ha kunskap om alltings sanna natur
att döma, att avgöra, att utfärda ett utlåtande
att bedöma och ge rättsliga utslag

Namnet finns i Koranen, se t.ex. 2: 32.

 

<-Tillbaka