Månadens nasiha av Yussra – juli 2014

Månadens nasiha av Yussra
juli 2014

 

 

 

Och bär allt med tålamod men [minns att du bara] får kraft att visa tålamod från Gud

K. 16: 127

Den senaste månaden har varit en tid för fasta och Gudsdyrkan, och den är samtidigt tålamodets månad. Tålamodet har fått prövas med att avstå, inte bara från det otillåtna, utan även från det som är tillåtet i vanliga fall, som att äta och dricka. Vårt tålamod hjälper oss att hålla fast vid lydnad och hindrar oss från att handla på ett otillåtet sätt eller agera utifrån våra känslor om de strider mot det som religionen tillåter.

Den senaste tiden har också varit en tid av oroligheter och mänskligt lidande i vår ummah. För många kommer lidandet nära inpå, och lidandet blir nästan outhärdligt. En annan nivå av tålamod handlar om att bära smärta och sorg.

Gång på gång har jag samtidigt blivit påmind om hur Allah ger kraft och tålamod till mäniskor att gå igenom svårigheter.

Under en iftar med några systrar blev jag påmind om detta. Där fanns livserfarenheter som handlade om destruktiva äktenskap, våld och fattigdom. De beskrev många svårigheter och kampen att gå vidare och ta hand om sina barn. Men också tro och tillit till Allah som gett styrkan att möta nästa dag. Känslan av att deras erfarenheter gått från smärta till att bli styrka.

Det finns ett ordspråk som säger att när nöden är som störst är hjälpen som närmast. De som varit i nöd kan vittna om att det många gånger ledde till några av de mest uppriktiga bönerna till Allah. Att de i nödens stund närmade sig sin Herre på ett sätt som de aldrig gjort innan.

Ett av de starkare intrycken jag fick strax innan jag blev muslim var en muslimsk kvinna som hade upplevt krig två gånger under sin livstid och gått igenom många uppslitande och svåra omständigheter, men som samtidigt log så innerligt och utstrålade tacksamhet. Jag förstod att det var något hon hade som gjorde det möjligt. Att det var tro.

Och lita helt till Gud den som litar till Gud har det stöd han behöver

K. 33. 3