Al-Jalîl

allahs-99-namn---al-jalil

Allahs nittionio namn

Al-Jalîl [swt]

Han är den Majestätiske och Mäktige Herren. Hans Makt och Storhet, Hans Oändlighet liknar ingen annan kraft, materia eller tid. Hans Väsenskärna, Hans attribut, själva Hans existens är Makt och Storhet, omätbara i tiden, omöjliga att infoga i något rum – ändå är Han här, överallt och vid alla tider.

Hans Kunskap är stor; Han Vet Allt, eftersom Han skapat allt. Hans Makt är stor, den omfattar hela universum och varje atom.

Hans Barmhärtighet är stor; Han förlåter allt. Hans Generositet är gränslös; Hans Skatter outtömliga. Vem ska vi respektera, prisa, älska och lyda om inte Den Mäktige, Den Store, Den som har Makt, är Vis, Generös och Barmhärtig? Den som har bara en av dessa egenskaper skulle betraktas som stor.

Gud är den som äger och är källan till alla storhetens attribut, kända och okända. Han är den som fördelar smulor av storhet till vad och vem Han vill i Sin skapelse. All godhet och fullkomlighet tillhör Honom, Han är alla förhoppningars mål.

Existensen, liv och död, vinst och förlust beror av Hans vilja. Förståndet, hjärtat, själen och hela varelsen hos den som vet detta är fylld av kärlek till och fruktan för Honom. Han besvarar deras kärlek som älskar Honom och lär ut Hans ord. All kärlek tillkommer Honom.

’Abd al-Jalîl väcker fruktan i varje hjärta, eftersom Gud har givit honom en del av Sin Majestätiska Makt.

Roten j-l-l har följande betydelser i klassisk arabiska:

att vara i högsta grad stor
att vara härligt ärorik och majestätisk
att vara storslaget ädel och högsinnad
att vara hög, upphöjd, högt ovanför, oberoende

Namnet Al-Jalîl nämns inte uttryckligen som ett av Guds namn i Koranen.

 

<-Tillbaka