Några citat om Adab ur Al-Qushayris Risala

 Några citat om Adab
ur Al-Qushayris Risala

 

 

  • Hemligheten med gott uppförande är att den sammanbinder alla goda egenskaper.

Folk kan delas in i tre kategorier med avseende på sitt uppförande:

  1. Människor av denna värden är angelägna om att förfina och rätt uppträdande när det gäller språkbruk, stil och att lära sig vetenskaper, namn på dynastier och arabisk poesi.
  2. Människor av religion vinnlägger sig om att uppfostra sig själv, att behärska sina yttre sinnen, att iaktta Guds gränser och överge sina egna lidelser.
  3. De utvalda vinnlägger sig om att rena sina hjärtan, att bevara dolda sanningar, att vara trogna sina löften, att leva i nuet, att inte bry sig om störande tankar, och att ha ett gott uppförande när de ber om något i Guds närvaro och när de är nära Honom. (Abu’n-Nasr at-Tusi as-Sarraj)
  • Vi har större behov av ett litet mått av gott uppförande än av ett stort mått av kunskap. (Ibn al-Mubarak)
  • Guds tjänare når Paradiset genom att lyda Gud. Han når Gud genom att iaktta gott uppförande gentemot Honom. (Abu ’Ali ad-Daqqaq)