Habib Umars hadith-samling

Habib Umars hadith-samling

 

Sammanställt av al-Habib ’Umar ibn al-Hafîdh
Översatt av imam AbdulWahid Shakir

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

رواه الرخاري و مسلم

1. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Varje handling bedöms efter dess avsikt och varje människa ska få vad hon strävat efter. Den som haft avsikten att utvandra för Guds och Hans Sändebuds skull, har utvandrat för Guds och Hans Sändebuds skull. Likaså har den som utvandrat för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till hustru, utvandrat för det han avsett.”

(Bukhâri och Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم

رواه البخاري و مسلم

2. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Av alla människor är den som ständigt argumenterar och tvistar mest hatad av Gud.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

اتق الله حيثما كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها و خالق الناس بخلق حسن

حديث حسن رواه الترمذي

3. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Frukta Gud varhelst du är, låt en ond gärning följas av en god för att den onda ska utplånas och uppträd på bästa sätt inför andra människor.”

(Tirmidhi Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

أحب البلاد إلى الله مساجدها و أبغض البلاد إلى الله أسواقها

رواه مسلم

4. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Moskéer, är de platser Gud tycker bäst om och marknadsplatser de Han avskyr mest.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه و أحبوني لحب الله و أحبوا أهل بيتي لحبي

رواه الترمذي

5. Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Älska Allah för den föda Han skänker er från Sina gåvor, älska mig för Allahs kärlek till mig och älska min familj för min kärlek till den.”

(Tirmidhi)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

بروا آباءكم تبركم أبناؤكم و عفوا تعف نساؤكم

حديث حسن رواه الطبراني

6. Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare sade:

”Lyd era föräldrar och era barn kommer att lyda er. Var kyska och era kvinnor kommer att vara kyska.”

(Al-Tabarâni. Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة

حديث صحيح رواه أبو داود

7. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Ge dem som ständigt går till moskéerna i mörkret det glada budskapet om ett fullkomligt ljus på Uppståndelsens dag.”

(Abû Dâwûd. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

بين كل أذانين صلاة لمن شاء

رواه البخاري و مسلم

8. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Mellan varje böneutrop och iqâma finns en bön för den som vill [be].”

(Bukhâri och Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي

رواه أحمد

9. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Snål, är den som inte sänder välsignelser över mig, när jag nämns i hans närvaro.”

(Ahmad)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة

حديث صحيح رواه الحاكم

10. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Den sannfärdige, pålitlige, muslimske köpmannen [uppväcks] med martyrerna på Uppståndelsens dag.”

(Al-Hâkim. Sahih)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما و هم له كارهون و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط و أخوان متصارمان

رواه ابن ماجه

11. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Tre personers böner stiger inte en handsbredd över deras huvuden: en man som leder andra i bön sedan de fattat motvilja till honom, en kvinna som låtit natten förflyta medan hennes man varit arg på henne och två bröder som klippt vänskapsbanden till varandra.”

(Ibn Mâjah. Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

جالسوا الكبراء و سائلوا العلماء و خالطوا الحكماء

حديث صحيح رواه الطبراني

12. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Sitt med de äldre, fråga de lärda och umgås med de visa.”

(Al-Tabarâni. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

جاهدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم

حديث صحيح رواه أحمد

13. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Strid mot månggudadyrkarna med era pengar, era liv och era tungor.”

(Ahmad. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله

صحيح رواه أحمد

14. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Förnya er tro, upprepa ofta, ’Det finns ingen gud utom Gud’.”

(Ahmad. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

حب الدنيا رأس كل خطيئة

رواه البيهقي

15. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Kärleken till det jordiska livet (dunya *) är roten till allt ont.”

(Al-Bayhaqi)

[ * ] Dunya är allt som för människan bort från Gud.

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

حفت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشهوات

رواه مسلم

16. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Paradiset har omgivits av sådant som är motbjudande och Elden av sinnliga lockelser.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

خمس من حق المسلم على المسلم رد التحية و إجابة الدعوة و شهود الجنازة و عياضة المريض و تشميت العاطس إذا حمد الله

حديث صحيح رواه ابن ماجه

17. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”En muslim har fem skyldigheter gentemot en annan muslim:

Att besvara hans hälsning, att tacka ja till hans inbjudan, att närvara vid hans begravning, att besöka honom när han insjuknat och att, om han nyser och säger, ’Lov och pris hör till Gud’, säga, ’Må Gud visa dig barmhärtighet’.”

(Ibn Mâjah. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

خياركم أحاسنكم أخلاقا

رواه البخاري و مسلم

18. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”De bästa av er, är de som har bäst karaktär.”

(Bukhâri och Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

خيركم من تعلم القرآن و علمه

رواه البخاري

19. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Bäst bland er är den som lär sig Koranen och lär ut den till andra.”

(Bukhâri)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

الخلق كلهم عيال الله و أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله

رواه أبو يعلى

20. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Hela skapelsen är beroende av Gud och Gud tycker bäst om dem som är till mest gagn för dem som är beroende av Honom.”

(Abû Ya’lâ)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

حديث صحيح رواه النسائي

21. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Lämna det som får dig att tvivla till förmån för det som inte får dig att tvivla.”

(Al-Nasâi. Sahih)

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

الدعاء بين الأذان و الإقامة مستجاب فادعوا

حديث صحيح رواه أبو يعلى

22. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Åkallan mellan böneutropet och iqama besvaras, åkalla därför då.”

(Abû Ya’lâ. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد نبيا

رواه مسلم

23. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Han har smakat tron, som är tillfreds med att ha Gud som Herre, Islam som religion och Muhammed som Profet.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

رب أغبر أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره

رواه مسلم

24. Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Mången man med rufsigt hår som körs på porten skulle, om han svor på att något skulle ske, säkerligen få sin ed uppfylld av Allah.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها

رواه الترمذي

25. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Två raka’a innan gryningsbönen (fajr), är bättre än det jordiska livet och allt som finns däri.”

(Al-Tirmidhi)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك

رواه الدارقطني

26. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Två raka’a med siwâk är bättre än sjuttio raka’a utan siwâk.”

(Al-Dâraqutni)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

الراحمون يرحمهم الرحمان تبارك و تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

حديث صحيح رواه أحمد

27. Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Den Barmhärtige, Prisad och Upphöjd är Han, visar de barmhärtiga Sin barmhärtighet. Var barmhärtiga mot dem på jorden, så ska Han [som skapat dem] i himlen, visa er barmhärtighet.”

(Ahmed. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم

زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة

رواه ابن ماجه

28. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Besök gravarna. De påminner er om det tillkommande livet.”

(Ibn Mâjah)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

زينوا القرآن بأصواتكم

رواه مسلم

29. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Gör rösten behaglig när ni läser Koranen.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر

حديث حسن رواه ابن مردويه

30. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”[Att läsa] Sura ’Herraväldet’ avvärjer straffet i graven.”

(Ibn Mirdawayhi. Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي

حديث حسن رواه أحمد

31. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Min medling, är till för dem av mitt samfund, som begått enorma synder (kabâ’ir).”

(Ahmad. Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

صدقة السر تطفيء غضب الرب

حديث حسن رواه الطبراني

32. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Välgörenhet i det tysta, släcker Herrens vrede.”

(Al-Tabarâni. Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة

رواه البخاري و مسلم

33. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Den gemensamma bönen är tjugosju gånger mer värd än den individuella bönen.”

(Bukhâri och Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

طعام الاثنين كافي الثلاثة و طعام الثلاثة كافي الأربعة

رواه البخاري و مسلم

34. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”En måltid för två räcker till tre och en måltid för tre räcker till fyra.”

(Bukhâri och Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

طلب الحلال واجب على كل مسلم

حديث حسن رواه الديلمي

35. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Att söka det som är tillåtet, är obligatoriskt för alla muslimer.”

(Al-Daylami. Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا و ما فيها

رواه البخاري و مسلم

36. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”[Att spendera] En för- eller eftermiddag, för Guds skull, är bättre än det jordiska livet och allt det innehåller.”

(Bukhâri och Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

غنيمة مجالس الذكر الجنة

رواه أحمد

37. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Paradiset är deras byte som samlas och minns Gud.”

(Ahmad)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها و يبسطني ما يبسطها و إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي و سببي و صهري

رواه الحاكم

38. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Fâtima är en del av mig, det som gör henne illa till mods gör mig illa till mods och det som gläder henne gläder mig. Alla släktband brister på uppståndelsens dag utom mina släktband (nasabî) och de släktband som uppkommit till följd av att en kvinna gift sig med en man från min familj (sababî) samt de band som därigenom uppkommit mellan den kvinnans släktingar och min familj (sihrî).”

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس

رواه أبو داود

39. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Det som skiljer oss från månggudadyrkarna är turbanerna på mössorna.”

(Abû Dâwûd)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء

حديث صحيح رواه الحاكم

40. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Gud, den Upphöjde säger: ’Jag är sådan som Min tjänare tänker att Jag är, låt honom därför tänka vad han vill om Mig’.”

(Al-Hâkim. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن

رواه البخاري

41. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”[Att läsa] ’Säg Gud är En’ (sûrat ul-Ikhlâs) motsvarar en tredjedel av Koranen.”

(Bukhâri)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

رواه مسلم

42. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Det är tillräckligt lögnaktigt att berätta allt man hör.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

رواه البخاري و مسلم

43. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Två ord är lätta på tungan, tunga på vågen och omtyckta av den Barmhärtige:

’Jag prisar Allah med det lov och pris Han prisar Sig Själv.’ (subhân Allâhi wa bi hamdihi subhân Allâhi ’l ’adhîm), och ’Jag prisar Allah, den Väldige.’ (subhâna Allâhi wa bi hamdihi subhâna Allâhi ’l-’adhîm)

(Bukhâri och Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

لكل شيء صفوة و صفوة الصلاة التكبيرة الأولى

حديث حسن رواه البيهقي

44. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Allt har en kärnpunkt och det inledande ’Allâhu Akbar’ är bönens kärnpunkt.”

(Al-Bayhaqi. Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء

حديث صحيح رواه الترمذي

45. Guds Sändebud, må Guds frid och väslignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Om det jordiska livet (dunya*) motsvarat så mycket som en myggvinge inför Gud, skulle Han inte ha givit en icke-troende en munfull vatten att dricka.”

(Al-Tirmidhi. Sahih)

[ * ] Dunya är allt som för människan bort från Gud

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة

حديث حسن رواه الترمذي

46. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”För den som beträder en väg för att söka kunskap, underlättar Allah en väg till Paradiset.”

(Al-Tirmidhi. Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل و من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كلها

رواه مسلم

47. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Den som ber nattbönen (’ishâ) i grupp är som den som stått i bön halva natten och den som ber gryningsbönen (fajr) i grupp är som den som stått i bön hela natten.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

المرء مع من أحب

رواه البخاري

48. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”En person [förenas] med dem han älskar.”

(Bukhâri)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

نعم الإدام الخل

رواه مسلم

49. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Vinäger är ett utmärkt sovel*!”

(Muslim)

[ *] Sovel: tilltugg

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

هل ترزقون و تنصرون إلا بضعفائكم

رواه البخاري

50. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Tilldelas ni levebröd och seger till följd av någonting annat än era svaga?”

(Bukhâri)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

هلك المتنطعون

رواه مسلم

51. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”De överdrivet nitiska går under.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

و الذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير

رواه النسائي

52. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Vid Honom som har mitt liv i Sin hand, tjänaren tror inte förrän han önskar sin broder det goda han önskar sig själv.”

(Al-Nasâi)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

لا آكل و أنا متكئ

رواه البخاري

53. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Jag äter inte i lutande ställning.”

(Bukhâri)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

لا تصاحب إلا مؤمنا و لا يأكل طعامك إلا تقي

حديث صحيح رواه أحمد

54. Guds sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Slå inte följe med någon annan än en troende och låt ingen annan än en Gudfruktig äta av din mat.”

(Ahmad. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

لا حول و لا قوة إلا بالله دواء من تسعة و تسعين داء أيسرها الهم

حديث حسن رواه ابن أبي الدنيا

55. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Det finns ingen makt eller styrka utom genom Gud (arabiska. lâ hawla wa lâ quwwata illa billâh), är ett botemedel mot nittionio sjukdomar, av vilka ängslan, är den lindrigaste.”

(Ibn Abi al-Dunya. Hasan)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على أله و صحبه و سلم

يسروا و لا تعسروا و بشروا و لا تنفروا

رواه البخاري و مسلم

56. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Underlätta, försvåra inte. Ge glada budskap, skräm inte iväg.”

(Bukhâri och Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

يؤم القوم أقرؤهم للقرآن

حديث صحيح رواه أحمد

57. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Den leder människor i bön som läser Koranen bäst.”

(Ahmad. Sahîh)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين

رواه مسلم

58. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”En martyr får alla synder, utom sina skulder, förlåtna.”

(Muslim)

 

قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي و أنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم و إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا و إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا و إن أتاني يمشي أتيته هرولة

رواه البخاري و مسلم

59. Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Gud säger: ’Jag är sådan som Min tjänare tänker att Jag är. Jag är med honom när han minns Mig. Minns han Mig för sig själv, minns Jag honom för Mig Själv och nämner han Mig i en församling nämner Jag honom i en församling bättre än hans. Om han närmar sig Mig en handsbredd, närmar Jag Mig honom en armslängd, om han närmar sig Mig en armslängd, närmar Jag Mig honom en manslängd och om han kommer till mig gående, kommer Jag till honom springande’.”

(Bukhâri och Muslim)