Jakt

Jakt

 

 

Ett villebråd är tillåtet att äta närhelst man skjutit det med pilbåge (eller gevär enligt maliki skolan) eller fångat det med hjälp av ett tränat jaktdjur (falk eller hund) och villebrådet dött innan man hunnit slakta det (om man finner villebrådet medan det fortfarande är vid liv måsta man slakta det på tillbörligt sätt). Tillåtelsen att äta villebrådet förutsätter att jägaren inte är blind, att han hör till dem vars slaktade mat är tillåten för muslimer samt att villebrådet inte dött av vapnets tyngd utan av dess egg (dvs. att pilen träffat med spetsen först).

Ett ytterligare villkor, om djuret fångats med hjälp av ett tränat jaktdjur, är att jaktdjuret inte ätit något av villebrådet.

 

Ett villebråd är inte tillåtet att äta:

  1. om det träffats av en pil och det sedan faller i vatten (eftersom det då är troligt att det dött av drunkning och inte av pilen)
  2. om det fallit från en klippa efter att ha träffats av en pil (eftersom det då är möjligt att det dött av fallet)
  3. eller om det försvunnit efter att ha skadats av en pil och sedan påträffats dött (eftersom det då är möjligt att det dött av en annan anledning än skadan som orsakats av pilen. Om det är uppenbart att det dött av skadan efter pilen, är villebrådet tillåtet att äta).

 

Kameler (eller andra tamdjur såsom får, kor, lamm eller hästar) som sprungit iväg och inte kan återföras, eller som fallit ner i en brunn och inte kan tas ur därifrån är tillåtna att äta om man skjuter dem, oavsett var man träffar dem (förutsatt att man åsamkar dem dödlig skada).