Al-’Alî

allahs-99-namn---al-ali

Allahs nittionio namn

Al-’Alî [swt]

Han är Den Högste; Han är höjd över hela skapelsen och universum. Detta betyder inte att Han är närmare de höga bergen, de avlägsna stjärnorna, de överlägsna intellekten eller människor som innehar höga positioner. Inte heller är Han längre bort från de djupaste djupen eller det lägsta låga. Han är överallt nära varje atom i Sin skapelse och Han är närmare människan än hennes egen halspulsåder.

Eftersom Hans väsenskärna och attribut inte har någon som helst likhet med väsenskärnan och attributen hos Hans skapade varelser, kan Hans närhet, avlägsenhet eller upphöjdhet inte mätas inom den begränsade ram som människans intellekt utgör.

Han är Högre än alla höjder man kan föreställa sig. Ingen liknar Honom. Han är Högre än alla fullkomliga attribut när det gäller makt, kunskap, omdöme och vilja sammantagna. Al-’Alî är Den som är Högst genom Sig Själv, i Sig Själv och under de förutsättningar som gäller bara Honom.

En del människor, med god vilja, men med begränsad mental och andlig förståelse, föreställer sig Gud som en varelse som vistas i de höga himlarymderna sittande på sin tron. De tänker sig Honom som kung över ett väldigt kungadöme som Han styr genom Sina agenter, officerare, präster och andra makthavare.

Gud, den Upphöjde har ingen plats; Han är bortom alla platsers plats. Han är tidlös; bortom alla tiders tid. Han behöver ingen agent som handlar i Hans namn. Han är Den Högste i den meningen att Han omfattar och är bortom allt som har varit, allt som är och allt som kommer att vara.

’Abd al-’Alî är en tjänare som alla värdesätter, eftersom han har getts dygd och generositet, och eftersom han stöder och hjälper alla i sin omgivning.

I klassisk arabiska har roten ’a-l-w följande betydelser:

att vara hög, att vara upphöjd
att vara högt uppsatt, att resas upp, att höjas upp
att vara högre, att övergå, att överträffa
att övervinna, att överväldiga
att gå framåt, att flytta upp, att resa sig över
att bestiga, att vara högre än, att vara framstående

Namnet Al-’Alî finns i Koranen i t.ex. 2: 255.

 

<-Tillbaka