Resebönen

Resebönen

 

 

När man anländer till en plats och avser att stanna där fyra dygn, eller längre, utan att räkna med ankomst- och avresedagen, är det inte längre tillåtet att förkorta eller slå ihop bönerna. Om man t.ex. reser utomlands för att stanna två veckor i en och samma stad måste man utföra bönen som vanligt så fort man anländer till sin destination. Denna regel är lätt att förstå när vi talar om perioder som sträcker sig avsevärt längre än fyra dygn, men hur räknar man när tidsperioden ligger på gränsen till fyra dygn, och vad menas med att man inte räknar ankomst- och avresedagen?

När de rättslärda skriver att man inte räknar med ankomst- och avresedagen menar de att dagen man anländer inte räknas till de fyra dygnen, men att natten som följer räknas (eller om man anländer på natten – att natten man anländer inte räknas, men att dagen som följer räknas), och att dagen man reser inte räknas (eller om man reser på natten – att natten man reser inte räknas).

Med ”natt” avses tidsperioden mellan Maghrib och Fajr, och med ”dag” perioden mellan Fajr och Maghrib. Det är viktigt att komma ihåg att ett islamiskt dygn börjar vid Maghrib, dvs. att natten föregår dagen.

I tabellerna nedan betecknar de röda fälten de dagar och nätter som räknas till de fyra dygnen, och de vita fälten betecknar de dagar och nätter som inte räknas. Åtta röda fält (fyra dagar och fyra nätter = fyra dygn) innebär att det inte är tillåtet att slå ihop eller förkorta bönerna.

1. Om man anländer måndag natt (dvs. före Fajr) räknas inte natten, och man börjar istället räkna dygnen från och med Fajr på måndag. Om man reser innan Maghrib på fredag räknas inte fredagen, och under sådana omständigheter är det därför tillåtet att slå ihop och förkorta bönerna.
resebon1

2. Om man anländer en måndag under dagen (efter Fajr, men före Maghrib) räknas inte den dagen, och man börjar istället räkna från och med Maghrib. Om man reser efter Maghrib på fredag räknas fredagen, men eftersom man reser innan fyra dygn förflutit är det tillåtet att slå ihop bönerna och att förkorta dem.
resebon2

3. Om man anländer måndag natt (före Fajr) räknas inte natten, och man börjar istället räkna dygnen från och med måndag efter Fajr. Om man reser efter Maghrib på fredag räknas fredagen, och man kan därför inte slå ihop eller förkorta bönerna om man planerar att stanna som nedan.
resebon3

4. Om man anländer en måndag under dagen (efter Fajr, men före Maghrib) räknas inte den dagen, och man börjar istället räkna från och med Maghrib. Om man reser efter Maghrib på lördag räknas fredagen, och eftersom man reser sedan fyra dygn förflutit är det inte tillåtet att slå ihop bönerna eller att förkorta dem.
resebon4