Maliki-skolan

Maliki-skolan

 

 

Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, sade: ”Människorna kommer att piska kamelernas sidor i jakt på kunskap, och de kommer inte att finna någon med mer kunskap än den lärde i Medina”
At-tirmidhi, Qadi Iyad, Adh-dhahabi, och andra berättar att Sufyan ibn Uyayna, Adburazak, ibn Mahdi, ibn Ma`in, och andra ansåg att den lärde i Medina syftar på Imam Malik ibn Anas.

 

Boken om renhet och bönen enligt Maliki-skolan

Zakat al-fitr enligt Maliki-skolan

 

På engelska:

Biography of imam Malik [1], [2]

Audio courses on Al-Akhdari (fiqh) –  Shaykh Rami Nsour Al Maliki

Risalat Al-Akhdari– Summary of ’ibadat

Online Library of basic Maliki jurisprudence

The Risala of ’Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani – a treatise on Maliki fiqh

The ’Amal of Madina (by Aisha Bewley)

The Fundamental Principles of Imam Malik’s Fiqh (Muhammad Abu Zahrah)

Muwatta´ Imam Malik