Ash-Shahîd

allahs-99-namn---as-shahid

Allahs nittionio namn

Ash-Shahîd [swt]

Han är Den som Bevittnar allt som händer överallt och vid alla tider.

Gud är nära allt, antingen vi tillskriver det närhet eller avlägsenhet. Han ser allt som finns och bevittnar allt som händer, stort som smått. Han har kunskap om allt genom sitt attribut al-’Alîm. Han känner till alla hemligheter och alltings inre aspekter genom Sitt attribut al-Khabîr, och Han ser allt som kommer till synes, antingen det finns andra vittnen eller ej, genom sitt attribut ash-Shahîd. På den slutliga Domens Dag kommer Han att vittna om alla människors alla handlingar.

När Ibn Mas’ud [ranhu], må Gud vara nöjd med honom, strövade omkring på landsbygden omkring Medina med några av följeslagarna såg de en ung fåraherde som vallade en flock får. De inbjöd honom att dela deras måltid. Pojken tackade nej, eftersom han fastade. Denna stora fromhet förvånade följeslagarna, särskilt som det inte var Ramadan. Delvis för att roa sig och delvis som ett test bad de pojken att han skulle sälja ett får till dem och lovade att han skulle få hälften av köttet som gåva. Pojken sade att fåren inte var hans och att han inte hade rätt att sälja något av dem. För att sätta honom på prov sade de: “Ingen kommer att märka det, du kan ju alltid säga att du har förlorat fåret.” Då ropade herden ayn Allah! – Var är Gud? – och sprang undan. Som belöning köpte Ibn Mas’ud [ranhu] hela flocken av dess ägare och gav den till den unge herden, som därigenom gagnades redan i detta liv för sin medvetenhet om ash-Shahîd. När Ibn Mas’ud [ranhu] då och då mötte fåraherden i Medina brukade han skämtsamt fråga: ”Var är Gud?”

 

Abd-ash Shahîd ser allt i sanningens ljus och bevittnar något av den absoluta Sanningens reflexer. Han inser att han, liksom allt annat är underställt den absoluta Sanningens vilja.

Roten sh-h-d har följande betydelser i klassisk arabiska:

att avge vittnesmål
att erbjuda sig att vittna
att ha kunskap, att erfara
att vara närvarande hos

Namnet finns i Koranen, se t.ex. 85: 9

 

<-Tillbaka