Al-Qayyûm

allahs-99-namn---al-qayyum

Allahs nittionio namn

Al-Qayyûm [swt]

Gud är Den Evige, i Sig Själv Levande, av vilken all annan existens beror.

Hans existens beror bara av Honom Själv och den övergår all annan existens. Han är Den som ger det som är nödvändigt för alltings existens. Han har skapat förutsättningarna för allt som existerar och upprätthåller allt till den bestämda tiden. Allt existerar för att Han existerar.

Om människan kan inse hur hela hennes varelse, hennes liv och kropp är beroende av hennes själ, kan hon förstå något av all existens beroende av al-Qayyûm, Den Evige, i Sig Själv Levande. Själen styr människans hela varelse. När själen lämnar kroppen, kan kroppen till en början synas oförändrad, men den andas inte, ser inte, hör inte, rör sig inte och upplöses slutligen, eftersom själen var det som styrde och höll ihop den.

Själen ansvarar för liv, existens, ordning och harmoni i hela vår varelse. Vår varelse – dess visdom, dess skönhet och styrka, livet in i minsta cell och atom är i varje ögonblick i behov av själen. När själen lämnar kroppen försvinner allt detta.

På samma sätt är varje atom i Guds skapade universum i varje ögonblick i behov av yttringarna av al-Qayyûms gudomliga ynnest. Denna gudomliga ynnest är uttryck för Guds särskilda vilja som är överallt närvarande i olika former och med olika styrka i enlighet med skapelsens alla behov, så att den ska kunna vidmakthållas och förbättras, allt detta som bara Gud kan ge. Det är genom denna gudomliga vilja som behoven hos varje atom tillgodoses. Om Gud avbröt denna nåd, om så bara för en bråkdel av en sekund, skulle ingen längre kunna hållas upprätt.

O du tanklöse! Gud, som har oändligt många goda tjänare och hela skapelsen att ta hand om, och som ändå har omsorg om dig och upprätthåller dig som om du vore Hans enda skapelse. Trots att du inte har någon annan än Honom som håller dig uppe, beter du dig som om du inte behövde Honom och som om du hade andra beskyddare som kunde ta hand om dig. Och du beter dig dessutom som om din egen styrka vore nog för dig, och som om du existerade av egen kraft, vilket är ännu värre. Hur stor är inte Guds ynnest, hur oändlig Hans Barmhärtighet och hur djup din tanklöshet!

’Abd al-Qayyûm är den som vittnar att allt som existerar beror av Gud. Han är ett redskap för yttringarna av al-Qayyûm genom att tillgodose andras behov i Guds namn.

I klassisk arabiska har roten q-w-m följande betydelser:

att stå upprätt, att resa upp, att höja sig, att vara högt uppe
att börja, att komma igång, att få i gång, att få att ske
att resa sig, att ge sig av
att vara pågående, att existera
att utgöra grund för, att bli byggd på
att ta itu med, att utföra, att hantera och klara av
att göra rätt, räta ut, att göra något noggrant och med exakthet
att göra rättfärdig och hederlig

Al-Qayyûm förekommer i Koranen t.ex. i 2:255.

 

<-Tillbaka