Al-Wahhâb

Allahs nittionio namn

Al-Wahhâb [swt]

Han är den som ger allt, villkorslöst, gränslöst, utan att söka någon fördel eller någon gengåva. Han ger allt till alla, överallt och alltid. Han ger pengar till den fattige, hälsa till den sjuke, barn till de ofruktsamma, frihet till de fångna, kunskap till de okunniga.

Från minsta nödvändighet till den största förmögenhet – Han skapar allt, till den behövande såväl hans behov som deras tillfredsställelse. Om al-Wahhâb inte vore en sådan Givare skulle ingen någonsin få något.

När al-Wahhâb ger dig något, kan ingen hindra detta goda från att nå dig. Och när Han ger något åt någon annan kan ingen makt i världen överlåta detta goda till dig.

Gud har skapat en värld med givare, som ger utan att förvänta sig att få något tillbaka. Men eftersom dessa inte har skapat det som deras händer ger, är de inte annat än tecken på Guds attribut al-Wahhâb. En människa, liksom ett träd, kan bara ge en begränsad mängd till ett begränsat antal mottagare under en begränsad tid. De som får ta emot av dem älskar dem och är tacksamma mot dem. Hur mycket tacksamhet tillkommer då inte Den som ger obegränsat till hela Sin skapelse?

När en människa ger behöver hon någon form av reaktion, åtminstone ett erkännande eller tacksamhet från mottagaren. Framför allt behöver hon själv först vara en mottagare för att kunna ge vidare. Ett träd som ger frukt, en get som ger mjölk behöver omvårdnad, vatten och mat; Gud behöver ingenting, så Han är den sanne Givaren.

’Abd al-Wahhâb är den tjänare genom vilken Gud ger allt Han önskar ge. ’Abd al-Wahhâb blir en givare av omätliga gåvor utan att vänta sig att få något tillbaka. Han ger utan biavsikter till dem som behöver och är berättigade.

<-Tillbaka