Mahmud Esat Cosan

Mahmud Esat Cosan

en förebild i islamisk ledarskap

 

av Mefail Deribas

”De som följde Profeten på Hans tid vandrade runt på jorden för att sprida Allahs den Upphöjdes religion. Några av deras gravar finns i Samarkand, andra i Egypten, Tunusien, Cypern, Anatolien. Andra återigen i Kafkasus. De vandrade runt och tjänade Guds religion med kärlek. Nu är det vår tid och vår tur att axla dessa uppgifter. Vårt mål är att kunna stå till svars inför Honom på Domedagen med heder och samvete efter att ha gjort allt vi har kunnat i livet med vår kunskap och förmåga. Låt oss skynda till detta arbete med en ny kärlek, iver och strävan!”

 

Mahmud Esad Cosan

Den islamiska världen har mist en av sina få lärda män: Mahmud Esad Cosan, som omkom den 4 februari 2001 i en trafikolycka i Australien.

Mahmud Esad Cosan föddes i Canakkale, Turkiet, 1938 och växte upp i Istanbul. Han studerade arabisk och persisk litteratur samt medeltidshistoria och turkisk-islamisk konst vid Istanbuls universitet. Därefter fortsatte han sin akademiska karriär vid Ankara universitet, där han 1982 blev professor. Efter 28 års undervisning lämnade han universitetet för att helt ägna sig åt religiösa, sociala och kulturella aktiviteter i samhället. Han var hafiz (kunde Koranen utantill) och en stor auktoritet inom traditionsläran (hadith) och han hade tillstånd (ijazah) att företräda flera olika sufiskolor (tariqat). Förutom sitt modersmål, turkiska, behärskade han också engelska, tyska, arabiska och persiska. Han grundade ett stort antal olika stiftelser, organisationer, skolor, sjukhus och tidskrifter och engagerade sig i vitt skilda frågor som vetenskap, kultur, utbildning, familj, hälsa, miljö, konst och arkitektur.

Jag hade ofta förmånen att resa tillsammans med shaykh Mahmud Esad Cosan både inom och utanför Turkiet. I slutet av 80-talet besökte han Sverige för första gången. Han tog då intryck av Sveriges och det svenska folkets många positiva sidor, som han fann överensstämde med islams tro och levnadssätt. Kanske var det därför som han fortsatte att besöka Sverige och även hyste planer på att bosätta sig här permanent.

Det var hans övertygelse att den depressiva nutidsmänniskans räddning ligger i Islams förkunnelse och livshållning. I sina drygt 40 böcker och otaliga föredrag och konferenser världen över vände han sig ofta till ungdomar och han använde alltid den mjuka sufi-inlärningsmetoden, som går ut på att närma sig alla människor med kärlek och respekt.

Hans bortgång väckte stor rörelse i Turkiet. Hundratusentals människor följde hans sista färd längs Istanbuls gator och under hela veckan som följde stod hans liv och tänkande, visioner och arbetssätt i aktualiteternas centrum. TV och tidningar berättade om honom och det anordnades öppna debatter och diskussioner om hans idéer. Det visar tydligt att den islamiska rörelsen med rötter i sufismen – trots decennier av sekulärism i Turkiet – har förmåga att samla människor kring ett starkt andligt ledarskap.

Mahmud Esad Cosans liv var vigt åt Koranen och profeten Muhammads sunnah (fred och välsignelser vare med honom). Han avled långt borta från familj och hembygd i Islams och mänsklighetens tjänst – omständigheter som är att jämställa med att dö i strid för Guds sak. Vi minns honom därför som shahid – må Gud visa honom Sin barmhärtighet.

 

 

Artikeln är reproducerad ut Minaret Nr 2-01 med redaktionens tillstånd