Sekter

Sekter

 

 

Religionssociologen Ernst Troeltsch skiljer mellan ”kyrkor” och ”sekter”. En kyrka är öppen för alla. Som följd härav känner sig nykomlingar välkomna, men medlemmarna känner inte alltid en nära samhörighet med varandra, eftersom det är så lätt att komma och gå. En sekt, å andra sidan, är sluten och misstänksam mot omvärlden. Bara människor som kan lösenordet [de som t.ex. talar och klär sig på ett särskilt sätt] är välkomna. Som följd härav känner människor som tillhör sekten stor samhörighet, men är samtidigt isolerade från resten av mänskligheten.

Denna historia handlar om kristna men går lika bra att tillämpa på vissa muslimer.

En dag när jag gick över en bro fick jag syn på en man som stod i begrepp att ta livet av sig. Jag sprang mot honom och skrek: ”Stopp, gör det inte!”

’Varför inte?’ svarade han.

’Det finns så mycket att leva för’

’Som vadå?’

’Är du religiös’

’Ja’ svarade han’

Jag sade: ’Jag med. Är du kristen eller buddist?’

’Kristen’

’Jag med. Är du katolik eller protestant?’

’Protestant’

’Jag med! Är du medlem av episkopalkyrkan eller är du baptist?’

’Baptist’

Verkligen, jag med! Tillhör du baptistkyrkan eller den reformerade baptistkyrkan?’

’Den reformerade baptistkyrkan’

’Jag med. Tillhör du den del av kyrkan som reformerades 1789 eller den som reformerades 1915?’

‘Den som reformerades 1915’ svarade han

’Brinn i helvetet din förbannade kättare’ sade jag och knuffade honom ner för bron.