Personligheter i islam

Personligheter i islams historia och nutid

 

 

Abu Dawud – må Guds barmhärtighet vila över honom!

Abu Nu’aym – må Guds barmhärtighet vila över honom!

Abdullah ibn al-Mubarak – må Guds barmhärtighet vila över honom!

Bishr al-Hafi – må Guds barmhärtighet vila över honom!

Sufyan al-Thawri – Må Guds barmhärtighet vila över honom!

Djafar Sadiq – en av Profetens ättlingar, frid och välsignelser vare med dem

Imam Abu Hanifa – hans liv och hans lära

Rabi’a – Må Guds barmhärtighet vila över henne!

Ibrahim ibn Adham – Må Guds välbehag vila över honom

Ahmed Khuzrawiyya – Må Guds barmhärtighet vila över honom!

Imam Al-Bukhari – en av de största hadith-mästarna, Må Guds barmhärtighet vila över honom!

Imam al-Ghazali – en kort presentation

Sheikh Uthman dan Fodio – en lagens, andens och stridens man

Sheikh Mehmet Handjic – en ’alim i vår tid, Må Guds barmhärtighet vila över honom!

Till minne av Mahmud Esat Cosan

Biografier av Ulema från Shafi`i-skolan

Shaykh al-Habib `Umar ibn Hafiz