Månadens nasiha av Yussra – februari 2013

Månadens nasiha av Yussra
februari 2013

 

 

 

Bismillahir Rahmanir Rahim

Bland de dyrbaraste gåvor som Allah, Upphöjd är Han, ger Sin tjänare är en stark drivkraft, himma, att vilja närma sig Honom. Denna drivkraft är en inbjudan till Allah, och den som föräras den gåvan bör göra sitt bästa för att förvalta den. För det första genom att känna enorm tacksamhet över att Allah har gett oss viljan att närma oss Honom och förstå att vi inte förtjänat den på egen hand. För det andra genom att reflektera över Hans budskap till oss i Koranen och svara på Hans inbjudan till evigt liv och Hans välbehag genom att låta oss påverkas till handling.

Vi måste också rannsaka oss själva och våra handlingar. Vad fyller vi vår tid med, vad fyller vi våra sinnen med, vad finns i våra tankar, i våra hjärtan? Är det sådant som för oss närmare Allah, eller är det sådant som inte gagnar oss det minsta eller rentav kommer att skrivas upp som synd. Vad låter vi våra ögon se och vad låter vi öronen höra? Om de ord som vi yttrar under en dag skulle bli nedtecknade och visade för oss, hur nöjda skulle vi vara med innehållet? Föreställ dig att se hela din livstids handlingar nedskrivna och det som skulle stå skrivet.

Profeten, Guds frid och välsignelser vare med honom, sade: ”Vis är den som rannsakar sig själv och (genom sina handlingar) förbereder sig för nästa liv, och dåraktig är den som följer sina lustar och trots det hoppas på Allahs förlåtelse”.

Omar ibn al Khattab, må Gud vara nöjd med honom, sade: ”Ställ er själva till räkenskap innan ni kommer att ställas till räkenskap, och väg era handlingar innan era handlingar kommer att vägas emot er”

I Koranen står det:

Fly [från synden, fly] till Gud! (51:50)

Om du fått gåvan att känna drivkraften att närma dig Allah, Upphöjd är Han, sträva då efter att bevara, stärka och handla i enlighet med den. Undvik sällskap som får dig att glömma Allahs ord och sök sällskap som påminner dig om dessa. Minns Allah genom dhikr och reflektera över Hans gåvor. Mota bort illvilliga tankar från Shaytan och låt honom inte få dig att skjuta upp ditt svar på Allahs inbjudan genom att säga ”imorgon” och ”sen”.

 

Inspirerat av första kapitlet i ”Maalim al suluk” av Habib Ali Jifri