Frågor och svar om ekonomiska transaktioner

Frågor och svar om ekonomiska transaktioner

 

 

 

Är det tillåtet att använda kreditkort?

 

Ungefärligt översatt från

Det är tillåtet att använda kreditkort, förutsatt att följande villkor uppfylls:

1. Att man är fast besluten, och har möjlighet, att betala tillbaka innan kreditkortsföretaget lägger på ränta

2. Att man är säker på att man kommer att betala tillbaka innan någon ränta läggs på, dvs. att man har medel nog att göra detta, och att ens vanor och tidigare erfarenhet visar att man faktiskt kommer att göra det.

 


 

Om svaret är Ja, det är haram [att äta gelatin]; är det även haram för en muslim att driva en kiosk/godisbutik och sälja godis som innehåller gris/svin gelatin? Räknas det som att sälja griskött och alkohol?

 

Allt som vi förbjudits att äta, är också förbjudet att ge eller sälja till andra, och därför är det förbjudet att sälja gelatin som framställts av grisdelar eller av djur som inte har slaktats på det av Islam angivna sättet. Majoriteten av hanafiterna anser att det är förbjudet att äta gelatin:

Most Hanafi fuqaha in our times consider gelatin to be an impure substance if derived from pork or an animal not Islamically slaughtered, holding that the change it undergoes from its original state is not sufficient to be considered ’essential transformation’ (tabdil al-mahiyya). (Från www.sunnipath.com) Men jag vet inte vad de säger om att sälja gelatin.

 


 

Jag vill fråga er om studielån jag tar studielån fast jag bor hemma, jag har tänkt spara den för att jag vill studera utomlands efter två år e det haram?

 

Må Allah belöna dig för att du bryr dig om ifall dina inkomster är lagligt förtjänta eller inte. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade: ”Att söka det tillåtna är obligatoriskt för alla muslimer

Att studera är viktigt, men det är inte tillåtet att ta studielån. Alla lån som innebär att man tar eller ger ränta är förbjudna. Man måste göra tawba och i det här fallet måste man även betala tillbaka lånet så fort som möjligt. Om du kan ta ett räntefritt lån för att betala tillbaka det räntebaserade lånet bör du göra det. Om man inte har råd att studera heltid kan man skjuta upp studierna ett tag och arbeta för att spara pengar. Man kan också finansiera studierna genom att arbeta och studera på deltid.

 


 

Några systrar samlade pengar för att göra en överrasknings bröllopsfest för en syster. Men bröllopet blev inställt. Nu vad kan man göra för dessa pengar? Lämna tillbaka dem?(kanske att de inte vill ha tillbaka dem) eller lämna dem till sadaqa ? Har systern rätt att ta emot dessa pengar? baraka Allahu fik

 

Det är tillåtet att ge pengar och sätta villkor för hur de ska användas. När man samlar ihop pengar till ett särskilt ändamål, är det underförstått att givaren ger pengarna till just detta. Om pengarna inte går till det avsedda ändamålet anses de tillhöra givarna.
Av din fråga förstår jag att systrarna givit pengar för att de skulle användas till en bröllopsfest. När festen nu blivit inställd måste pengarna därför antingen återlämnas eller också måste de systrar som skänkt pengarna tillfrågas och godkänna ett eventuellt annat ändamål.

 


 

Jag sålde en sak till en person utan att berätta för honom att saken hade några små fel. Var det haram?

 

Jag kan inte ge ett svar för ditt speciella fall, eftersom jag inte vet vad du sålde eller vad det var för fel på varan. Men nedan följer generella riktlinjer.

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, har förbjudit oss att bedra andra. En definition av bedrägeri i det här fallet är att den som säljer en vara undanhåller köparen information om varans brister som – om köparen känt till dem – skulle ha avhållit honom från att ha betalat det utsatta priset. Försäljaren måste upplysa köparen om alla sådana fel. [Bughyat al-Mustarshidin s. 208]

 


 

jag hade lovat min kusin att jag skulle sälja min mp3 spelare till honom för ett visst pris. Jag har varken fått några pengar och han har inte ens sett varan. Nu har jag ångrat mig, kan jag bryta mitt löfte?

 

När man ingått ett giltigt avtal är både köparen och säljaren bundna av det, men i ditt fall verkar det som om avtalet inte gått rätt till enligt vår skola. Du skriver att du lovat honom att sälja den. Jag antar att det betyder att du sagt ”Jag ska sälja mp3 spelaren till dig nästa vecka” eller liknande.

Ett villkor för att ett köp ska vara giltigt är att man inte gör det beroende av yttre händelser som inte har med köpet att göra. [I’anat at-Talibin 3/10] Om säljaren t.ex. säger jag säljer den här till dig när jag återvänder från min semester och köparen accepterar, anses varan inte vara såld och det är inte heller bindande varken för säljaren eller köparen att hålla sitt löfte.

Ett annat villkor för att ett köp ska vara giltigt i vår skola är att varan är känd. Det är alltså inte tillåtet att köpa något man inte sett. Ett undantag från denna regel är när köparen sett varan vid ett tidigare tillfälle, och varan är sådan att den vanligtvis inte förändras under den tid som förflutit sedan detta tillfälle fram till tidpunkten för köpet. [I’anat at-Talibin 3/15-16]

 


 

Om försäkring , nu har det blivit i vissa länder att man kan ha en livförsäkring i så fall att det händer något så får anhöriga en summapengar som man inte har betalt hel, och om det inte händer något tills man blir 50 år så får man sina pengar tillbaka är det haram då?

 

Om jag förstått din fråga rätt betalar man en summa varje månad (eller liknande) och vid ett eventuellt dödsfall får de efterlevande en större summa än den man sammanlagt betalat.

Detta anses vara en räntetransaktion och är förbjuden, eftersom pengar byts mot pengar och en av parterna betalar mindre och får mer tillbaka.

 


 

Jag har en fråga kring försäkringar. Är det haraam att köpa försäkring till sig själv och sina barn (i det här fallet gäller sjuk- och olycksfall och livförsäkring)?

 

Ett villkor för att en transaktion ska vara giltig är att varan och priset är kända. När man köper en försäkring vet man inte om man får det man betalar för, och det är därför inte tillåtet.

Utöver det faktum att försäkringar inbegriper ränta är det förbjudet att köpa eller sälja försäkringar, eftersom Profeten, frid och välsignelser vare med honom, förbjudit bedrägliga transaktioner (bay’ al-gharar) [Muslim]. Gharar betyder att transaktionen innefattar ett moment av chans eller risk, dvs. det är inte säkert att man får det man betalar för, t.ex. en fritt flygande fågel. Gharar inkluderar även transaktioner av sådant som inte är helt känt av köparen eller säljaren.

När man behöver en bil och köper den i ett land där det är lag på bilförsäkring ( i Sverige är det t.ex obligatoriskt med trafikförsäkring) har köpet av försäkringen i själv verket blivit en skatt och det är lagstiftarna som bär det moraliska ansvaret, inte den som tvingats att lyda. [The Reliance of the Traveller]

 


 

Det är ju lag i Sverige på trafikförsäkring för alla bilägare. Innebär detta att halv- eller helförsäkringar inte är tillåtna att köpa eftersom dessa inte är obligatoriska utan enbart frivilliga?

 

Ja det stämmer. Enligt svensk lag är alla bilägare tvungna att teckna en trafikförsäkring och de lärda har sagt att den som tvingas teckna en trafikförsäkring inte kan hållas ansvarig. Hel- och halvförsäkringar är å andra sidan helt frivilliga och det är därför inte tillåtet att teckna sådana försäkringar.