Kvinnofrågor

Kvinnofrågor

 

 

 

Jag vill jag först tacka er alla för alla frågor & svar och hadither.

Min fråga: Det är så att jag använder naturell youghurt som ansiktsmask, så min fråga är om det på något sätt är haram eller otillåtet att använda det på det sättet, eftersom det innehåller mjölk (har hört att det är ”haram” att Bada med mjölk men vet inte om det är nästan samma sak som att använda det som ansiktsmask =S )????

Tacksam för svar (snarast)! Eftersom jag använder det flera gånger i veckan pga min hudtyp.

Jazakallaho kheiraan!

 

 

Imam al-Nawawi, må Gud vara nöjd med honom, citerar al-Khattabi som säger att det är tillåtet att tvätta kläder med vinäger när de fläckats med t.ex. bläck. (Qala’id al-Kharai’d 1/27-28) Detta tyder på att det är tillåtet att använda födoämnen till annat än föda vid behov. Att lägga en ansiktsmask med yoghurt är därför tillåtet, men bara om ett behov föreligger.

I detta sammanhang kan det vara värt att uppmärksamma att det inte är tillåtet att göra ”trolldeg” och dyl. om syftet bara är att använda den till lek.

 


 

Jag är gravid. jag föder snart , när som helst nu inshalla jag har följande frågor:

När ska jag upphöra fasta och be, efter förlossning, när vattnet går, när kontraktioner börjar eller när blödning börjar? Efter förlossningen ska vi inshalla smörja barnets mun med dadlar men när bör vi göra det? måste det vara precis efter förlossningen eller kan det vara efter amningen?

Finns det något speciellt som jag bör göra eller (sunna) före, under eller efter förlossningen? för mej o barnet?

Jag hörde att vid förlossningen har kvinnan (da3wah mustajabah) är det sant eller bid3a?

 

 

Plikten att be kvarstår ända tills hela barnet har kommit ut. Kan man inte be stående ber man sittande, kan man inte be sittande ber man liggande. Man gör helt enkelt så gott man kan, men man får inte försumma någon av de obligatoriska bönerna.

När barnet föds är det rekommenderat att tugga en dadel och låta barnet äta av den (dvs. att ge barnet av dadelsaften som blandats med saliv vid tuggningen, genom att lägga lite av dadelsaften på barnets gom för att barnet ska svälja den). Detta bör vara det första som barnet får i sig, men om det inte går eller om är svårt kan detta uppskjutas till senare. Det är rekommenderat att den som tuggar är någon som är känd för sin starka tro och för att stå Gud nära, så att barnet får välsignelser (baraka) genom personens saliv. Om det inte finns dadlar tillgängliga kan man ta någonting annat som är sött. [Bushra al-Karim]

För dem som närvarar under förlossningen är det rekommenderat att läsa följande koranverser: 2: 255, 7: 54 och surorna 113 och 114. Det är rekommenderat att ofta upprepa dessa ord: La ilaha ill Allah al-Adhimu al-Halim. La ilaha ill Allah rabbu’l-’arshi’l-adhim. La ilaha ill Allah rabbu’s-samawati as-sab’i wa rabbu’l-’arshi’l-karim [Bushra al-Karim, Fath al-Mu’in]

När barnet föds är det rekommenderat att läsa sura 112 och att kalla till bön (adhan) vid barnets högra öra, samt att göra iqama vid det vänstra örat. [Bushra al-Karim, Fath al-Mu’in]

 

Mer detaljer om aqiqa, namngivning och omskärelse finns här:

 

Det är troligt att Gud, den Upphöjde, besvarar böner då, eftersom det i Koranen står: Vem är det som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda, och vem är Den som har låtit er ta jorden i besittning? Kan det finnas en gud vid sidan av Gud? – Nej, men det är inte ofta ni ägnar någon eftertanke åt detta! [K. 27: 62]

 


 

Är det tillåtet för en kvinna att flytta hemifrån för att bo ensam?

 

Enligt shafi’i-skolan är det, under vissa omständigheter, tillåtet för en kvinna att flytta hemifrån och leva ensam. Imam Ramli, må Gud visa honom barmhärtighet, skriver:

 

ولها بعد بلوغها الانفراد عن أبويها ما لم يثبت فيه ريبة

När en flicka kommer i puberteten har hon rätt att bosätta sig var hon vill och leva utan sina föräldrar, förutsatt att det inte finns misstankar [om att hon ska göra, eller utsättas för, något som har förbjudits]. [Nihayat al-Muhtaj s. 7/233-34] [1]

 

Det är tillåtet för henne att bosätta sig i en annan stad, även om hon inte har några anhöriga där, förutsatt att platsen är sådan att hon kan känna sig trygg. Detta betyder dock inte att det är tillåtet för en kvinna att resa ensam enligt shafi’i-skolan [2]. Det är alltså skillnad mellan att bo ensam och att resa ensam.

 

[1] Detta är även den åsikt som uttrycks av Imam Nawawi, må Gud vara nöjd med honom, i boken al-Rawd och av Ibn Hajar, må Gud visa honom barmhärtighet, i Tuhfat al-Muhtaj. Det råder alltså inga som helst tvivel om att detta är den dominerande åsikten i shafi’i-skolan.

[2] En kvinna får i allmänhet inte resa utan mahram eller sin make, men den dominerande åsikten i vår skola är att alla muslimer någon gång måste utföra hajj och ’umra, om de har råd och förmåga. Denna plikt gäller även den kvinna som inte har utfört hajj och/eller umra och som av någon anledning inte har möjlighet att resa med en mahram eller sin make, förutsatt att hon har sällskap av minst två pålitliga kvinnor. Det är också tillåtet, men inte obligatoriskt, för henne att resa ensam för att utför hajj eller ’umra, förutsatt att hon är säker på att hon kan resa tryggt. Observera att detta bara gäller om man inte tidigare utfört ’umra och/eller hajj. Har man uppfyllt dessa plikter är det inte längre tillåtet att resa utan mahram eller make. [I’anat at-talibin s. 442-43]

 


 

Min syster har en fråga angående om ens wudu är godkänd med akrylnaglar?

 

Ett villkor för att tvagningen ska vara giltig är att det inte får finns något som hindrar vattnet från att nå fram till huden, håret eller naglarna på de kroppsdelar man måste tvätta. [Bushra al-Karim s. 59]

Om jag förstått saken rätt är akrylnaglar en sorts porslinsnaglar, men jag har ingen aning om hur man fäster dem. Om lösnageln sätts fast på ett sätt som täcker del av eller hela nageln så att vattnet hindras från att nå in till den riktiga nageln anses wudun inte vara giltig. Observera att det som nämnts ovan även gäller nagellack och allt annat som lägger sig som en yta på naglarna, håret eller huden och därmed hindrar vattnet att nå fram.

Detta om tvagningen. Jag vet inte om det är tillåtet för en muslimsk kvinna att använda lösnaglar överhuvudtaget.

 


 

Är det haram för kvinnor att färga håret svart?

 

För en ogift kvinna är det förbjudet att färga håret svart. Imam Ramli, må Gud visa honom barmhärtighet, anser att en gift kvinna får färga håret svart om hon har sin makes medgivande, medan Ibn Hajar, må Gud visa honom barmhärtighet, anser att det är förbjudet, vare sig hon har sin makes medgivande eller ej.

 

Referenser:

Shams al-Din Muhammed ibn Abu al-Abbas Ahmed ibn Hamza ibn Shihab al-Din al-Ramliy. Ghayat al-Bayan Sharh Zubad ibn Raslan. Beirut: Mu’assasa al-Kutub al-Thaqafiyya 1414/1994

 


 

Jag undrar: får en kvinna lov att ha sandaler utan strumpor på sommaren?
Var nånstans kan man läsa om detta?

 

Den dominerande åsikten i vår skola är att fötterna är del av kvinnans ’awra och att de därför måste täckas när man ber och när de kan ses av män som inte är mahram.

 


 

Är det tillåtet att ta sin mans efternamn när man gifter sig?

 

Besvarat av Sheykh Amjad Rasheed på www.sunnipath.com Ungefärlig översättning av AbdulWahid.

 

Det är en svår synd och strängt förbjudet att byta efternamn om det görs för att ge sken av att man tillhör en annan familj eller för att förneka släktbanden till den biologiska fadern. Detta förbud har kommit oss till del genom Bukhari, Muslim och andra.

Om namnbytet görs för att det är vanligt där man bor och inte med någon av ovannämnda avsikter är det inte förbjudet. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

Ingen man påstår – och vet att han ljuger – att han är son till någon annan än sin biologiske far utan att därmed visa prov på otro. (Bukhari & Muslim) I sin kommentar till Sahih Muslim skriver Imam Nawawi, må Gud vara nöjd med honom:

 

”Att påstå att man är son till någon annan än sin biologiske far betyder att man försöker leda sitt ursprung till denna någon och göra honom till sin far.”

 

Detta innebär att den som inte försöker göra honom till fader inte omfattas av förbudet.
http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=1&ID=2523&CATE=10

 


 

Sedan ville jag veta om det är tillåtet för ickemuslimska släktingar (typ mormor/morfar) kan vara ensamma med, eller passa, muslimska barn. Jag hann inte gå ut gymnasiet innan jag fick barn så det skulle jag vilja göra nu, men jag gillar inte dagis och min mamma bor mycket nära mig. En syster sa till mig att det absolut inte går, men jag vill höra det från någon som jag vet har kunskap.

 

Om det inte skulle vara tillåtet, skulle det vara förbjudet att ha barnen på dagis med ickemuslimsk personal men i The Reliance of the Traveller s. 552 står det:.

It is offensive to send one’s children to a day-care center run by non-Muslims. It is unlawful to send Muslim children to Christian schools, or those which are designedly atheist, though it is not unlawful to send them to public schools in which religion is not mentioned (N: in a way that threatens the students belief in Islam).

Det är orekommenderat att låta ens barn gå till daghem som styrs av icke-muslimer. Det är förbjudet att låta muslimska barn gå i kristna eller uttalat ateistiska skolor, men det är inte förbjudet att låta dem gå i kommunala skolor där religion inte nämns (på ett sätt som hotar elevens tro på Islam).

Jag frågade en av mina sheykher, sheykh Umar al-Khatib, om detta och han sa att det inte är förbjudet (och inte makruh), förutsatt att man inte tror eller vet att föräldrarna kommer att ge barnen förbjuden mat eller försöka påverka deras tro negativt. Han nämnde dock att det är bättre att en muslim tar hand om barnen.

 


 

Vi har många gånger läst att kvinnor inte skall klippa håret. Stämmer det?

 

Det är förbjudet för en kvinna att klippa håret om hon gör det för att vanställa sitt utseende (d.v.s. vid sorg), men om det görs för att förbättra utseendet, är det tillåtet. (The Reliance of the Traveller s.59)

 


 

Om en kvinna känner att hon inte orkar med alla sina förpliktelser, kan en man själv bestämma att han inte skall göra någonting i fråga om hemarbete eller barn? Spelar det någon roll om han arbetar eller inte?

 

Den dominerande åsikten i vår madhhab, är att det inte är obligatoriskt för en kvinna att utföra hushållsarbetet. Abu Ishaq Shirazi skriver:

”Det är inte obligatoriskt för en kvinna att betjäna sin man genom att baka, mala mjöl, laga mat, tvätta eller att på andra sätt passa upp på honom.” (The Reliance of the traveller s.948)

Om han arbetar eller inte gör ingen skillnad. Jag tror att alla som läser detta är införstådda i att Islam uppmanar oss att hjälpas åt och att detta gäller gifta par i synnerhet. Jag nöjer mig därför med att skriva detta.

 


 

Jag undrar om kvinnor får simma med icke muslimska kvinnor? Är det tillåtet för kvinnor att simma med muslimska systrar? Får en troende muslimsk man simma i en vanlig simhall där det finns både män och kvinnor?

 

Det är välkänt att man inte får visa sin ’awra för vem som helst. ’Awran för män och kvinnor definieras olika beroende på vem man umgås med. När en muslimsk kvinna är i sällskap med religiösa muslimska kvinnor eller med sina nära släktingar (maharim) (oavsett om de är muslimer eller inte och oavsett om de är män eller kvinnor), definierar man ’awra som området mellan naveln och knäna.

När hon är med icke-muslimska kvinnor är det tillåtet för henne att visa sådana kroppsdelar som vanligtvis syns när hon sysslar med hushållsarbete; huvudet och halsen, händerna och underarmarna och fötterna upp till knäna.

 


 

Om en muslimsk kvinna inte visar mer av sin kropp än det som nämnts, är det tillåtet för henne att gå till ett bad och simma, förutsatt att de andra kvinnorna som är där inte heller visar andra delar av kroppen än det som nämnts, eftersom det inte är tillåtet att se delar av andras kropp som man själv inte får visa.

 

Om badet är öppet för både muslimska och icke-muslimska kvinnor är det vanligtvis så att de flesta icke-muslimska kvinnorna visar mer av sin kropp än vad Islam tillåter och det är därför förbjudet att gå in där.

Det är förbjudet för en man att gå till ett bad om både män och kvinnor badar där och samma sak gäller om badet bara är öppet för män, när det finns män som blottar området mellan naveln och knäna.

 

Referenser:

Ibrahim al-Bajuriy. Hashiyat al-Bajuriy ’ala ibn al-Qasim al-Ghazzi. 2 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1417/1996

Safinat al-Naja bi sharh Nayl al-Raja

 


 

Jag har en fråga angående slöjan (hijab) Jag vet att det är obligatoriskt att bära slöja, och al-hamdulillah ta’ala så bär jag den. Men när jag hör om systrar som har på sig sin slöja och pga. av att det inte hittar arbete väljer att ta bort den för ett tag, för att kanske bli accepterad på den första intervjun för att senare ta på sig slöjan igen. Al-hamdulillah så vet jag att Allah subhana wa ta’ala är stor i sin härlighet och om en dörr stängs så öppnas andra dörrar fi ammniallah. Jag kan inte säga att jag håller med dem som gör så och mycket handlar nog om iman (tro), hur mycket man värdesätter dunya!

 

Att bära slöja är ett religiöst påbud som alltid måste upprätthållas utom i nödsituationer. Det finns en regel i Islam som lyder:

 الضرورة تبيح المحظورات

”Nöd gör det som förbjudits tillåtet”

 

Det är t.ex. tillåtet att äta griskött när man tror att man kommer att svälta ihjäl och på samma sätt är det tillåtet att dricka vin om man tror att man kommer att törsta ihjäl.
Att i dagens Sverige ta av sig slöjan för att få arbete, omfattas inte av denna regel och är därför inte tillåtet.

Om systrarna i frågan är oroliga för pengar bör de reflektera över följande koranvers:

Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du utan att förtröttas. Vi begär inga gåvor av dig; det är Vi som sörjer för dina behov. Den slutliga segern tillhör dem som fruktar Gud. (K. 20: 132)

I en kommentar till denna vers skriver al-Sawi:

[det är Vi som sörjer för dina behov] D.v.s. Vi har tagit på oss att sörja för dina behov, gör därför det du ålagts och ägna dig inte åt det Vi åtagit oss för din räkning.

Den som lyder Allah och förtröstar på Honom, kommer inte att bli besviken:

Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur alla svårigheter och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse; och den som litar till Gud behöver inget annat stöd. (K. 65:2-3)

 


 

Följdfråga om slöja och arbete:

Problemet är bara att vi kvinnor är ofta den främste eller ibland även den enda familjeförsörjaren. Det handlar alltså inte om att ”värdesätta dunia” utan att tjäna ihop sitt levebröd. Sitt eget, barnens och mannens. Och kom inte och säg att det inte är sant.

Se verkligheten: en invandrad man, som de muslimska männen ofta är, har inte ens arbetstillstånd under 2-3 år, sedan läser han svenska i ett par år, sedan får han kanske ströjobb under ett par år. Om han får några jobb alls… räkna med att ca 5-8 års huvudsakliga försörjningsbörda tillfaller kvinnan. Ofta mycket mycket längre tid. Det kan gå riktigt illa också, för till slut vill en del män inte ta jobb, och säger att nästan allt arbete är haram. Till och med tidningsutdelning… Prata om sådana problem också; skyll inte bara på kvinnorna, vi har stor börda nog att bära, i och med vi måste ta både kvinnans och mannens ansvar, om vi ska kunna både mata och uppfostra våra barn.
Många kvinnor upplever att valet är mellan det oislamiska beroendet av sociala myndigheter eller det oislamiska borttagandet av slöjan. Att ta av sig slöjan kan då upplevas som ett tillfälligt ont, medan att för all framtid bli försörjt av andra… tja.. vi får då säga här ickemuslimer, är ett tillstånd man inte kan få slut på. Ett bestående ont. Då väljer man att ta av sig på intervjun och ta på sig när jobbet är i handen eller andra liknande alternativ.

Men det finns en del nätverkande i frågan, bara för kvinnor… kolla på msn grupperna..

 

Problemet med ditt resonemang är att du anser att det både är oislamiskt att gå till socialen och att ta av sig slöjan, och att man i valet mellan dessa två oislamiska företeelser bör väljer den minst skadliga.

Jag håller med dig om att det är oislamiskt att gå till socialen, men det är inte förbjudet att göra det så länge man är berättigad till socialbidrag. Att ta av sig slöjan är förbjudet och kan därför aldrig jämföras med socialbidrag.

Om du diskrimineras för att du bär slöja, ska du inte behöva tumma på religiösa regler. Du har rätt till socialbidrag om du inte får arbete. Den svenska regeringen gör mycket för att kartlägga och bekämpa diskriminering, men de har uppenbarligen mycket arbete framför sig.

Försörjningsplikten ligger först och främst på männen. Det är de som måste lösa situationen. En man har ingen som helst rätt att tvinga ut sin fru i arbetslivet. Om mannen påstår (eller om det verkligen förhåller sig så) att det inte finns några arbeten som är halal, är det han och inte hans fru som bör gå till socialen. Frun har inga ekonomiska skyldigheter.

Om det är något du undrar gällande män, försörjningsplikt och förbjudna arbeten, kan du skicka en fråga. Det finns gott om problem. Jag svarar bara på frågor om jag känner till svaret.

 


 

En muslimsk konvertit som bär hijab; måste hon bära hijab inför sin mammas sambo/make när de träffas? Räknas han som mahram för henne?

 

Om modern och mannen är gifta, anses han vara dotterns mahram och dottern behöver därför inte bära hijab när mannen är närvarande. Om de däremot bor tillsammans utan att vara gifta, anses han inte vara dotterns mahram och räknas därför som vilken man som helst som inte är mahram. I Koranen står det:

Ni får inte ta till hustru den som varit er faders hustru (ma nakaha aba’ukum) – dock, det som har skett, har skett – detta var ett skamlöst beteende, en ond och avskyvärd sed. (K. 4:22)

Faderns hustru – och, som i det här fallet, moderns man – anses vara mahram och man får därför inte gifta sig med någon av dem. Om de inte är gifta är relationen dem emellan en annan, eftersom ordet ”nakaha” enligt shafi’iterna bokstavligen betyder giftermål och inte sexuellt umgänge. Detta innebär att en kvinna och en man som lever tillsammans utan att vara gifta och som haft sexuella relationer inte faller under kategorin ”ma nakaha aba’ukum” och att mannen i fråga därför är som vilken annan man som helst.

I sin kommentar till ovannämnda vers skriver Fakhr al-Din al-Razi:

Abu Hanifa (radiya Allahu anhu) sade, ”Det är förbjudet för en man att gifta sig med den kvinna som hans far begått otukt med.” Medan Imam al-Shafi’i (rahmatu Allahi alayhi) sade att detta inte var förbjudet.

Det vi läst i Yemen, är att hanafiterna säger att ordet ”nakaha” bokstavligen betyder sexuellt umgänge och att det används bildligt för giftermål och att mannen i frågan därför anses vara mahram till kvinnans dotter, även om de inte är gifta med varandra. Men detta bör bekräftas av en hanafitisk sheykh.

 

Referenser:

Muhammed Knut Bernströms tolkning av Koranens budskap. Stockholm: Proprius Förlag 1998.

Muhammed ibn Umar Fakhr al-Din al-Razi. Al-Tafsir al-Kabir.11 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi 1417/1997

 


 

Jag har en fråga. Några konvertitsystrar har träffat män som vill se dem utan slöja innan de gifter sig med varandra. De hänvisar till följande hadith: ”If any of you has proposed to a woman, and if he is able to look att that which will lead him to marry her, then he should do so.” Har dessa män rätt att se sin eventuellt blivande hustru utan slöja?

 

I Al-Minhaj skriver Imam Nawawi, må Allah vara nöjd med honom:

När [en man] avser gifta sig med en kvinna (och dessutom anser det troligt att hans frieri kommer att accepteras), är det rekommenderat, sunna, för honom att se henne innan äktenskapsceremonin, även om hon inte ger sin tillåtelse. Han får se henne flera gånger (om det behövs, inte annars). Han får inte se något annat än hennes ansikte och händer. (Nihayat al-Muhtaj 6/185-86)

Det som står mellan parenteserna är taget från Imam Ramlis Nihayat al-Muhtaj.

Hadithen som nämndes i frågan är inte ett bevis för att man får se mer än det som nämns av Imam Nawawi. Det finns inget i hadithen som tyder på att man får se mer än ansikte och händer.

 

Referenser

Shams al-Din Muhammed ibn Abu al-Abbas Ahmed ibn Hamza ibn Shihab al-Din al-Ramliy. Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 8 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1412/1996

 


 

Jag skulle vilja veta mera om Islams syn på vem en kvinnas mahram är och vilka regler som gäller. Flera saker är oklara för mig. Beträffande följande män som t ex min far, mina bröder, halvbröder och amningsbröder, morbröder och farbröder, min svärfar och de män som min mor varit gift med, har jag förstått att det är otillåtet för mig att gifta mig med dem. Gäller det bara att jag inte får gifta mig med dem eller gäller även att de kan räknas som min mahram inför en resa, att jag inte behöver bära hijab i deras närvaro, att de kan räknas företräda mig som wali inför ett bröllop. Är det någon skillnad på dem beroende på om de är muslimer eller icke muslimer. Jag hoppas in sha Allah att du förstår min fråga. Om ens mor t ex gifter sig med en icke muslim. Vad blir mitt utgångsläge gentemot honom?

 

Du har ställt många frågor. Vi tar dem en i taget:

(1) Vilka är en kvinnas mahram?

Följande personer är en kvinnas mahram:

 

a) fadern, far- och morfadern o.s.v. tillbaka i generationerna;

b) son, sonson och dotterson o.s.v. nedåt i generationerna;

c) bror;

d) morbror och mormoderns bror;

e) farbror och farfars bror;

f) bror- och systersöner

g) moderns, mormoderns och farmoderns man;

h) dotterns man;

i) mannens far och mannens farfar;

j) alla de hon delat amma med.

 

(2) Vad innebär det att dessa män är mina mahram?

Det innebär bl.a. att du inte får gifta dig med dem, att du får visa hela din kropp utom området mellan naveln och knäna för dem (man bör dock klä sig anständigt inför varandra), att de kan följa med dig när du reser och att de kan gifta bort dig (notera att en mahram inte alltid är berättigad att vara wali).

 

(3) Är det någon skillnad om dessa män är muslimer eller inte?

När det gäller ’awra och att resa med dem som sällskap, gör det ingen skillnad om de är muslimer eller inte, men en muslimsk kvinnas giftoman (wali) måste vara muslim.

 

(4) Vad händer om min mor gifter sig med en icke-muslim?

Om din mor är muslim, är äktenskapet ogiltigt. Detta innebär att mannen ifråga inte blir din mahram och att du därför inte får vara ensam med honom, visa din ’awra o.s.v.

Om din mor däremot inte är muslim, är äktenskapet giltigt och allt som nämnts i (3) ovan gäller.

 

Referenser

Ahmad ibn Naqib al-Misri. Umdat al-Salik i engelsk översättning av Nuh Ha Mim Keller. 1991 Nyutgåva. Maryland: Amana Publications 1999.