Ar-Raqîb

allahs-99-namn---ar-raqib

Allahs nittionio namn

Ar-Raqîb [swt]

Han är Den som Vakar, alltid och över allting. Denna fingranskning av hela skapelsen innebär också beskydd. Gud vakar över Sina trofasta tjänare där de går fram längs sina anvisade vägar i harmoni med varandra och med allt annat. Gud skyddar dem från avsikten och handlingarna från dem som trotsar och står emot rätt och rättfärdighet.

De som i medvetande om ar-Raqîbs vakande öga är uppmärksamma, vaksamma, lydiga, och som tjänar Gud för Guds skull, ska veta att inte ett stoftkorn av deras goda handlingar ska gå förlorade; allt kommer att belönas. De lättsinniga, som inbillar sig att de är sina egna herrar och att de kan göra och få allt de vill, ska veta att inte ett enda steg de tar i trots mot den gudomliga ordningen och harmonin kommer att passera obemärkt eller ostraffat.

Mot bakgrund av Guds attribut ar-Raqîb, Den Älskande, Barmhärtige Övervakaren, måste människan inse att det finns två andra övervakare, dödliga fiender som hela tiden uppmärksammar henne för att finna svaga punkter och lämpliga tillfällen att gå till angrepp, ta henne i besittning, plåga och döda henne. Dessa två vaksamma fiender är den fördömde djävulen och det omättliga egot, människans nafs.

Du måste vara villig att uppmobilisera all makt du kan och i varje ögonblick vara uppmärksam på dessa fienders rörelser, fiender som omringar dig från fyra sidor och från ditt eget inre.

’Abd ar-Raqîb är mer medveten om att Gud övervakar honom och allting, än han är medveten om sin egen existens. Därför är han oförmögen att överträda de gränser Gud har satt genom Sina föreskrifter. Ingen annan än den som välsignats med yttringar av detta namn är så fullständigt medveten om sig själv och har så fullkomlig kontroll över sig själv och andra i sin omgivning. Han ger uttryck för att Gud vakar över honom och andra.

I klassisk arabiska har roten r-q-b följande betydelser:

att se, betrakta, vara vaksam
att förvänta, förutse, vänta
att hålla ögonen på, att upptäcka, att observera
att vara uppmärksam och medveten
att spana, speja
att ta hänsyn till, beakta, respektera

Namnet förekommer i Koranen, t.ex. i 4: 1.

 

<-Tillbaka