Koran och hadith

 Koran och hadith

 

koran_hadith

Vi har gett dig detta budskap som ett ljus med vilket du skall leda dem Vi vill av Våra tjänare, leda dem till den raka vägen, vägen till Allah, som allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär tillhör. Allt är förvisso på väg tillbaka till Allah!” [Koran 42: 52]


 

Hadither ur boken the content of character

Salat al-tasbih

Urval ur imam Nawawis fyrtio hadither

Hadith-samling av Habib Umar

Utvalda hadither om Ramadan ur Riyadh as-Salihin

Utvalda hadither om tvagningen ur Riyad as-Salihin

Klassificering av hadith

Om Profeten [saw](må Guds frid och välsignelser vara med honom) – utdrag ur Shama´il at-Tirmidhi

Allahs nittionio namn [swt]

Jihad, sådant som upphävts i Koranen & ”Svärdets vers”