Jihad

Jihad

 

 

Jihad är ett begrepp som på många sätt misstolkas och missbrukas i vår tid. Nedan återges några utdrag ur nutida lärdas uttalanden i ämnet. Urvalet återspeglar det moderata synsätt som präglar den traditionellt inriktade mittfåran inom islam.

 

Jihad och medelvägen – utdrag ur ett tal av As-Saiyyid al-Habib ’Ali al-Jifri, hållet Ramadan 1422/2001 i Tarim, Jemen

Jihad i Islam – ur förordet till Sheikh Sa’id Ramadan al-Bouti’s bok med samma namn

Jihad – ett missförstått begrepp i Islam – utdrag ur ett uttalande av sheikh Muhammad Hisham Kabbani, ordförande i ISCA, USA, och shaikh Seraj Hendricks, huvudmufti i Kapstaden, Sydafrika)