Månadens nasiha – augusti 2011

Månadens nasiha
augusti 2011

 

 

Bismi lLah ar Rahmani ar Rahim

 

Mathnawis trädgård

Ett försök till översättning av ett avsnitt ur “The Mirror of the Heart”, Hjärtats spegel” av Jalal ad-Din Muhammad Rumi

De som har rena hjärtan är befriade från färger och dofter.
De ser med lätthet skönheten i varje andetag.
De har lämnat pråligheten i den ytliga kunskapens skal bakom sig.
De bär istället det åsyna vittnets fana.

Rumi

Kineserna sade: ”Vi är bättre konstnärer”; turkarna sade: ”Vi är de överlägsna i kraft och kompetens.” ”Jag kommer att sätta er på prov i denna fråga”, sade sultanen, ”och se vem av er som är sann i sitt påstående.” Kineserna och turkarna började diskutera. Turkarna drog sig tillbaka från diskussionen. Kineserna sade då: ”Lämna över ett särskilt rum till oss, och låt turkarna också få ett.” Det fanns två rum vars dörrar låg mitt emot varandra. Kineserna tog det ena och turkarna det andra. Kineserna begärde att sultanen skulle ge dem hundra färger och sultanen öppnade sin skattkammare så att de kunde få vad de ville ha. Och varje morgon lämnades färgerna frikostigt ut från skattkammaren till kineserna. Turkarna sade: ”Inga nyanser eller färger behövs för vårt arbete. Vi behöver bara ta bort rost.”

De stängde dörren och började polera. Rummet blev klart och rent som himlen.

Det finns en väg från det mångfärgade till det färglösa: Färg är som molnet, och färglöshet som månen. Vilket ljus eller vilken prakt du än ser i molnen, ska du veta att det kommer från stjärnorna, solen och månen.

När kineserna hade avslutat sitt arbete slog de på sina trummor av glädje. Sultanen steg in och betraktade bilderna; den syn som mötte honom var av en sådan skönhet att den nästan fick honom att förlora förståndet. Därefter fortsatte han till turkarnas rum. De tog bort draperiet mellan rummen. Återspeglingen av den kinesiska konsten lyste på dessa väggar som hade rengjorts från alla fläckar. Allt det sultanen hade sett i det kinesiska rummet verkade här ännu vackrare: där fanns en sådan skönhet att hans ögon tycktes falla ur sina hålor. Turkarna, fader, är sufier. De är inte beroende av studier, och boklig bildning. Men de har polerat sina hjärtan och gjort dem fria från begär, hat, högmod, arrogans, snålhet, girighet och alla andra typer av världsliga begär.

Den rena spegeln är utan tvivel hjärtat som förmår ta emot oräkneliga bilder.