Shafi’i-skolan

Shafi’i-skolan

 

 

Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade, ”I början av varje århundrade, kommer Allah säkerligen att skicka en person till detta samfund som förnyar dess religion”.
Det är allmänt vedertaget att Imam al-Shafi’i (radiya Allhu anhu) var det andra århundradets mujaddid.

 

Handbok i Shafi’i fiqh  (baserad på Ahmad al Habashi’s ”Risala”)

 

TVAGNING (wudu)

Frågor och svar om tvagningen

 

GHUSL

Ghusl

Frågor och svar om ghusl

 

MENSTRUATION

Menstruation

Onormala blödningar  (istihada)

Frågor och svar om menstruation

 

BÖNEN

Böneutropet och iqama

Så utförs bönen

Resebönen

Rekommenderade bönerna

Bönen vid sol- eller månförmörkelse

Frågor och svar om bönen

 

 ZAKAT

Zakat

Frågor och svar om zakat

 

FASTAN

Fastan

Sunna-fasta

Frågor och svar om fastan

 

HAJJ

Hajj och ’umra

Frågor och svar om hajj

 

KORANEN

Frågor och svar om Koranen

 

KÖTT OCH MATPRODUKTER

Slakt

Frågor och svar om mat och dryck

 

EKONOMISKA TRANSAKTIONER

Frågor och svar om ekonomiska transaktioner

 

 LÅN

Lån där samma föremål lämnas tillbaka

Frågor och svar om lån

 

GIFTERMÅL

Giftermål

Frågor och svar om giftermål

 

AMNING

Amning

Frågor och svar om amning

 

SMYCKEN OCH UTSMYCKNING

Frågor och svar om smycken och utsmyckning

 

BLANDAT

Hår

Eder

Frågor om eder

Upphittade föremål

Böner (du`a) för olika tillfällen

Aqiqa- offrande för en nyfödd

Vårdnadstvister

Kvinnofrågor

Frågor om sociala relationer

Frågor om spel och kläder

Jakt

Innovationer- Bid’a

Övriga frågor och svar

Årets viktigaste dagar – en lista över årets viktigaste dagar och de olika former av gudsdyrkan som rekommenderas under dessa dagar