Al-Haqq

allahs-99-namn---al-haqq

Allahs nittionio namn

Al-Haqq [swt]

Gud är Sanningen, vars Vara är evigt och oföränderligt. Al-Haqq är den vars Väsen är Sig Självt nog, och som är orsak till och nödvändig för all annan existens. Han är Evig och Hans egen existens har Sitt ursprung i Honom Själv. Allt annat är bundet vid tiden, men Haqq är oföränderlig, Han existerar av egen kraft, och påverkas inte av någonting annat. Han är Den Ende som verkligen existerar. Allt annat som synes existera hämtar sitt sanna varande från Honom.

Det finns annat som intellektet ser som överensstämmande med denna Sanning och som vi också kallar “sanning”. Men allt annat som existerar förändras och förändras i sina relationer, och när de till sist försvinner blir anknytande sanningar ogiltiga.

Ingenting som finns i skapelsen är i nivå med Guds existens, Han, Vars Själva existens är Sanning och som var före allt som var före, och som kommer att vara efter allt som är efter. Skapelsen kan liknas vid månen som först är en fin skära, tunn som en sträng och som därefter växer till en fullmåne för att sedan vända om, avta och försvinna.

Detta är universums ordning. Allt utom Gud, Den Sant Existerande, har en början, förändras, försvinner och kommer tillbaka.

Yttringar av attribut förknippade med al-Haqq visar sig hos den troende i tro och handling. Sanningen behöver inga bevis och den är omöjlig att förneka. Därför kallas trosföreställningar och begrepp som är relaterade till den mer bestående delen av den orsaksbundna existensen här för “sann tro” eller “sanna begrepp”, eftersom dessa också på sätt och vis består. Gud låter dessa sanningar bestå och leva, och Han belönar dem som uttalar dem, lyssnar på dem och tror på dem.

’Abd al-Haqq har räddats från all falskhet i sina handlingar och ord, och eftersom Sanningen för honom är bestående och närvarande överallt, är han alltid och överallt medveten om den och därigenom om alltings inre överensstämmelse och enhet.

I klassisk arabiska har roten h-q-q följande betydelser:

att vara anpassad för visdomens, rättvisans och sanningens krav eller kraven från fakta
att vara i överensstämmelse med situationens behov
att vara sann, riktig, regelrätt, rättvis, tillbörlig
att vara äkta, pålitlig, verklig, sund, väsentlig
att vara fastställd och bekräftad som fakta
att vara nödvändig, erforderlig, berättigad
att vara oundviklig, ofrånkomlig, behörig
att vara bindande, obligatorisk, att åligga
att något händer utan tvivel eller osäkerhet

Namnet förekommer i Koranen t.ex. i 22: 62

 

<-Tillbaka