Ar-Razzâq

Allahs nittionio namn

Ar-Razzâq [swt]

Han är den som vidmakthåller allt liv. Skapelsen är i behov av uppehälle. Det finns kroppsligt och själsligt uppehälle. För människan ska man till uppehälle inte räkna bara mat och dryck, luft och kläder, utan också mor och far, make, maka och barn. Även ägodelar och kunskap räknas till uppehälle.

Till det materiella uppehället räknas också allt som inkluderas i det vi kallar naturlagar. Det finns ingenting tomt eller onödigt i universum. Varje enskild skapelse är en skatt:

Rabbanâ mâ khalakta hâdha bâtilanHerre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. (K. 3: 191)   

Allt materiellt uppehälle är rent i sig självt. Det är först när det orenas av människohand som det kan bli oönskat, förhatligt och olagligt. Människan måste söka, och arbeta för, sitt uppehälle och den som inte anstränger sig kan bli prövad genom att få knapp försörjning eller bli utan. Om människan å andra sidan tar del av  försörjning som hon själv med smutsiga händer orenat, är hon en lagbrytare.

Det andliga uppehället finns i de heliga böckerna, men några av dessa böcker har också orenats av människor, trots att de ursprungligen var rena. Detta gäller inte Koranen, den sista och slutliga heliga boken. Koranen har inte manipulerats, inte minsta tecken har ändrats. Man måste anstränga sig på samma sätt för sin andliga som för sin materiella försörjning och man får det andliga uppehälle från Koranen som motsvarar ens ansträngning.

’Abd ar-Razzâq är den som Allah har gjort rik. Han blir en resurs för andra att få sin försörjning med lätthet och i överflöd.

 

<-Tillbaka