Ash-Shakûr

allahs-99-namn---ash-shakur

Allahs nittionio namn

Ash-Shakûr [swt]

Han är Den som Återgäldar det Goda, uppvärderar en god handling och belönar den rikligt. Tacksamhet är att återgälda gott med gott. Det är människans plikt att vara tacksam mot Gud. Han har skapat oss och överöst oss med välsignade gåvor. Han har gett oss frihet och förmåga att kunna se Hans gåvor och vara tacksamma eller att vara förblindade av högmod och till och med förneka Hans existens.

Välsignad är den som väljer tacksamhetens väg och för Guds sak ger ut av det som Gud skänker. Gud, ash-Shakûr, återgäldar denna tacksamhet oändligt mycket rikare än vad som motsvarar de goda handlingarna, vilket i sin tur öppnar vägen  för ytterligare goda handlingar.

Den tacksamme vet att allt han är och allt han har är från Gud. Han använder varje del av sin kropp – sitt förstånd, sin tunga, sina händer – till det de skapades för. Han använder allt han har, sin begåvning, sin kraft, sina pengar – på Guds väg för att vinna Guds välbehag. Gud bistår de tacksamma och förökar deras visdom, deras färdigheter och deras förmögenhet.

De som förnekar Guds gåvor och gömmer dem på hemliga ställen för att behålla dem för sig själva är girigbukar som låtsas att de inte har något. Trots att de äger mycket framstår de som behövande, och de vill bara ha mer och mer. De får aldrig nog och lider av armod mitt i sitt överflöd. Gud lämnar dem ensamma med sina egon och sin omättliga girighet. Alla gåvor de har fått ta emot förfaller oanvända, lagrade på någon hemlig plats. De går från en förlust till en annan, från en olycka till en ännu värre. Om de inte lär sig dessa läxor kommer deras otacksamhet att leda dem till evig fördömelse. Vi söker skydd hos Gud mot en sådan möjlighet.

’Abd ash-Shakûr ser allt gott och ser bara det goda och ser att allt gott kommer från Gud. Han är i ett tillstånd av ständig tacksamhet liksom ’Ali, ibn Abi Talib [ranhu], må Gud vara nöjd med honom, som sade: “Allt lov och pris tillkommer Gud som ger Sina största gåvor till Sina älskade tjänare i form av svårigheter och lidanden, och som straffar Sina fiender genom att ge dem gåvor.”

I klassisk arabiska kan följande betydelser härledas från roten sh-k-r:

att lovorda eller berömma för en välgärning eller förmån
att erkänna välgärningar och välgörenhet
att tacka, att bekräfta mottagandet av något gott
att vara tacksam och erkännsam
att frambringa, att leverera, att ge vidare rikligen

Namnet Ash-Shakûr förekommer i Koranen, se t.ex. 35: 3

 

<-Tillbaka