Månadens nasiha av Abdussalam Ahmed – januari 2012

Månadens nasiha av Abdussalam Ahmed
januari 2012

 

 

 

Bismillah alhamdulillah was-salaatu was-salaamu ’alaa Rasulillah wa ’alaa aalihi wa ashaabihi ajma’een.

Koranen inleds med en indelning av människor i tre olika kategorier. Oavsett när eller var en människa har levt kan hon sorteras in i en av dessa kategorier. Den första gruppen som beskrivs i Surah al-Baqarah är de troende. De kännetecknas av fyra övergripande egenskaper. Därefter beskrivs, kort, i två verser de som förnekar sanningen och vad som kännetecknar deras andliga tillstånd. Sist beskrivs den tredje och sista människotypen, nämligen hycklarna. Till skillnad från de tämligen summariska beskrivningarna av de första två grupperna ges i Koranen detaljerade beskrivningar av hycklarna, al-munafiqun. Detta för att deras andliga tillstånd är mer komplicerat än de två första människotypernas vars inre övertygelse och yttre beteende överensstämmer eller strävar åt samma håll. Ibn Qayyim Jawziyya skriver att anledningen till att hycklarna beskrivs i sådan detaljrikedom och omfattning, i motsats till de två andra människotyperna, är att hycklarna är så många. Allah, Den Högste, säger om hycklarna.

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

De är dina fiender; – var därför på din vakt mot dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp! [63:4]

Hyckleri definieras av att man talar om Islam, men inte handlar i enlighet därmed och inte heller i sitt inre tror man på och bejakar Islam. Centralt för hycklarens personlighetstyp är lögnen. Det är lögnen som förbinder hans inre med hans yttre. Av följande hadith förstår vi att lögnaktigheten innehar en särställning bland alla de egenskaper som en människa kan tillägna sig. Profeten, frid och välsignelser vare med honom och hans familj, tillfrågades:

”Kan en muslim vara feg?”
”Ja.”
”Kan en muslim vara snål?”
”Ja.”
”Kan en muslim ljuga”
”Nej.”

Den troende kan alltså anamma beteenden som feghet och snålhet och göra dem, och fortfarande vara muslim, men detta gäller inte att ljuga. Hycklarens bedrägliga natur förstår vi närmare om vi tittar på det arabiska ordet nifaq och dess etymologi. Arabiska ord som härletts ur samma rotbokstäver delar ofta en grundläggande betydelse. Ordet nifaq är härlett ur bokstäverna n?n, fa, q?f. Ett besläktat ord som är härlett ur samma rot är nafaq, som betecknar de underjordiska tunnlar som ökenråttor använder sig av för att fly från fiender etc. Hycklaren liknar ökenråttan på så vis att han gömmer sin sanna personlighet under ytan, och anpassar sina framträdanden inför andra efter vilken publiken är och vad han bedömer kan ge störst världslig avkastning. Han lever, likt sin etymologiska släkting, i skräck för att bli avslöjad och är alltid på sin vakt.

För de som bekymrar sig om att skydda sitt hjärta från andliga sjukdomar i alla former finns bot att finna. Ett sådant botemedel kan vi extrahera ur samma rotbokstäver som bildar orden nifaq och nafaq. En av de fyra egenskaper som Allah, Den Högst, använder för att beskriva de troende är.

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning [2:3]

Ordet som används är i formen anfaqa och förekommer i en verbform som indikerar att något tagits bort. Det vill säga, genom att ge åt andra tar man bort någonting. Detta något kan utgöras av de andliga sjukdomar som ansätter hjärtat. Sambandet mellan givmildhet eller generositet och uppriktighet i tro kan vi få bekräftat genom att titta på ordet sadaqa och dess ursprung. Sadaqa kommer från ordet sidq, vilket kan översättas med uppriktighet eller ärlighet. Så genom att ge åt andra försäkrar vi oss om uppriktighet i vår tillbedjan. Profeten [saw], frid och välsignelser vare med honom och hans familj, sade att ”sadaqa är ett bevis.” Bevis på vad? Bevis på uppriktighet i tron.

Vi förstår av följande hadith att generositet och givmildhet är egenskaper som inte ryms hos en hycklare:

Guds sändebud [saw], frid och välsignelser vare med honom, sade: Två egenskaper är inte utmärkande för en troende: girighet och dåligt uppförande.

Generositet och att ge till andra är sålunda ett verktyg som den troende kan använda för att försäkra sig om uppriktighet i sin tillbedjan. I Surah Nisa’ kan vi utläsa ytterligare ett motmedel mot hyckleri:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً

Hycklarna tror sig överlista Gud, men det är Han som överlistar dem. Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Gud i tankarna. [4:142]

Hycklarna tänker sällan på Allah, Den Högste,inte ens när de är i bön. Ett sätt för den troende att distansera sig från hyckleri är därför att ofta hålla Allah, Den Högste,i minnet; i och utanför tidebönen.