Månadens nasiha av imam Abdul Wahid Morrone – april 2011

Månadens nasiha av Abdul Wahid Morrone
april 2011

 

 

I Guds, den Barmhärtige, den Nåderikes namn

Människans känslor är en källa till både gott och ont. Känslor, som begär och vrede, fyller en viktig funktion. Utan dessa känslor skulle människosläktet gå under. Utan begär efter mat skulle människan svälta ihjäl, och utan vrede och ilska skulle människor inte reagera på orättvisor. Samtidigt är känslor orsak till alla synder. Utan begär och vrede skulle människan t.ex. inte äta det olovliga eller döda sina medmänniskor. Med hänsyn till detta har Islam uppmanat oss att lägga band på våra känslor, dock inte att utrota dem.

Jag vill här visa hur det arabiska språket ligger i linje med de religiösa påbuden och använder vreden som exempel. Ett ord för vrede är ghaydh. I Koranen uppmanar Gud oss att kontrollera vår vrede.

[de] som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta (K. 3: 134)

Ordet الكاظمين som här har översatts med ”lägger band på” betyder bland annat att svälja, dvs. att inte släppa ut något. Detta ord är också besläktat med ordet كِظامَة, som betecknar det rep som knyts runt kamelens nos. Man binder kamelen runt nosen för att kontrollera den och se till att den går dit man vill. På samma sätt förhåller det sig med vreden. Vi har beordrats att undertrycka den och att ge utlopp för den bara under kontrollerade former. Att låta sig styras av sin vrede innebär att förlora en del av sin mänsklighet, eftersom okontrollerad vrede suddar ut en av de egenskaper som skiljer oss från djuren, förmågan att handla med omdöme och eftertanke.

كظامة är också namnet på de fjädrar som sitter på en pil. Dessa fjädrar har till uppgift att ge pilen riktning. Alla som någon gång har skjutit en pil utan fjädrar vet att pilen tenderar att flyga lite hursomhelst och att träffa vad som helst. På samma sätt förhåller det sig med okontrollerad vrede. Den som inte styr sin vrede, och som istället låter sig styras av den avlossar en pil som riskerar att träffa oskyldiga.

Att kontrollera sin vrede är inte lätt och därför sade Profeten, frid och välsignelser vare med honom: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب

”Den som är skicklig på att brottas är inte stark. Bara den är stark som lägger band på sig själv när han blir arg.” (Bukhari & Muslim)